Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Wyniki Wyniki konkursu na stanowisko specjalisty wz. psychologii II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów z siedzibą w Mrągowie
Wyniki konkursu na stanowisko specjalisty wz. psychologii II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów z siedzibą w Mrągowie PDF Drukuj artykuł

K-1100-11/18

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie o wynikach konkursu
na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie

 
W związku z ogłoszeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 30 marca 2018 r. nr K-1100-11/18 dotyczącym konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie zawiadamiam, że komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu, po przeprowadzeniu w dniu 6 czerwca 2018 r. III etapu ustaliła wyniki konkursu wskazując kandydata, który spełnił kryteria dotyczące uzyskania odpowiedniej liczby punktów z poszczególnych etapów konkursu, określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367):

  1. Pani Małgorzata Mieńko, łączna liczba uzyskanych punktów 19.

W związku z powyższym Pani Małgorzata Mieńko została zakwalifikowana do zatrudnienia na wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie.  

P R E Z E S

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Danuta   Hryniewicz  


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie