Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Dostawa wraz z montażem urządzeń do wideokonferencji na potrzeby Sądu Rejonowego w Olsztynie
Dostawa wraz z montażem urządzeń do wideokonferencji na potrzeby Sądu Rejonowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania (formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 do zapytania (projekt umowy)

 

Odpowiedzi na pytania

Zmiana terminu składania ofert na dzień 27.08.2018r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie