Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Informacja o wynikach konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie PDF Drukuj artykuł

                                                                                                                                                                                                                                                                            Olsztyn, 25 września 2018 r.

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie o wynikach konkursu na  stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie

w sprawie K-1100-19/18

 

W związku z ogłoszeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2018 r. nr K-1100-19/18 dotyczącym konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie zawiadamiam, że komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu, po przeprowadzeniu w dniu 24 września 2018 r. III etapu ustaliła wyniki konkursu wskazując kandydata, który spełnił kryteria dotyczące uzyskania odpowiedniej liczby punktów z poszczególnych etapów konkursu, określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursu na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367):

Pani Katarzyna Brudnicka-Pliszka, łączna liczba uzyskanych punktów – 19.

W związku z powyższym Pani Katarzyna Brudnicka-Pliszka została zakwalifikowana do zatrudnienia na wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie.

                                                                            PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO

                                                                                           W OLSZTYNIE

                                                                                       Danuta Hryniewicz


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie