Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Zawiadomienie dot. naboru na praktykę absolwencką
Zawiadomienie dot. naboru na praktykę absolwencką PDF Drukuj artykuł

                                                                                                                                                                                                                                 Olsztyn, 10 października 2018 r.

K-1461-21/18

Z a w i a d o m i e n i e

 dot. naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

             W związku z ogłoszeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 21 września 2018 r. dotyczącym naboru na odpłatną praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zawiadamiamy, że komisja powołana do przeprowadzenia naboru, po przeprowadzeniu w dniu 10 października 2018 r. selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych ustaliła, że do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani zostali następujący kandydaci (w porządku alfabetycznym):

  1.      Cerska Oliwia
  2.      Matwiejczyk Tomasz
  3.      Przeździecka Ewelina
  4.      Rewers Patryk
  5.      Rosiński Daniel
  6.      Sikora Sandra
  7.      Szmytko Klaudia

           Jednocześnie zawiadamiamy, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 15 października 2018 r., o godz. 09,00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, przy ulicy Erwina Kruka 44 A, w sali 505.

           Kandydaci będą przystępować do rozmowy kwalifikacyjnej w kolejności alfabetycznej, po okazaniu dokumentu tożsamości.

                                                                                       

                                                                                                  Komisja


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie