Kolegium Sądu PDF Drukuj artykuł

 

Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie


Przewodniczący Kolegium Sądu:
Prezes SO Danuta Hryniewicz


Członkowie:

  1. Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Beata Urbańska-Woike
  2. Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Marek Jaszczak
  3. Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Mirosław Wieczorkiewicz
  4. Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Wojciech Wacław
  5. Sędzia Sądu Rejonowego w Bartoszycach Jolanta Wiszniewska 
  6. Sędzia Sądu Rejonowego w Giżycku Bogusława Olszewska-Wojgienica
  7. Sędzia Sądu Rejonowego w Kętrzynie Jarosław Walentynowicz
  8. Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzyna Zabuska

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:

1) wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji;
2) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
3) wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy;
4) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
5) wyraża opinię o kandydatach na stanowisko asesora sądowego;
6) wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
7) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie