Strona główna Informacje Obrót Zagraniczny Obrót Zagraniczny - Informacje ogólne
Obrót Zagraniczny - informacje ogólne PDF Drukuj artykuł

 

Sądy okręgowe podejmują czynności związane ze współpracą międzynarodową w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz U. 2002 r. Nr.17, poz. 164 ze zm.), określające szczegółowe czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego i karnego w stosunkach międzynarodowych oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015 r., poz. 133 - t.j.).

 

W kwestii udzielenia pomocy osobom dochodzącym roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkujących poza krajem sąd okręgowy działa w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U. L 7 z 10.01.2009, s.1) odnośnie państw Unii Europejskiej oraz Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U.61.17.87) odnośnie państw sygnatariuszy konwencji (poza krajami UE). Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników przebywających na terenie USA i Kanady odbywa się na zasadzie wzajemności. W pozostałych przypadkach na podstawie umów dwustronnych sądem właściwym do skierowania wniosku jest sąd wydający orzeczenie o alimentach.

 

Informacje oraz pomoc udzielana osobom zainteresowanym przez sądy okręgowe w przedmiocie opracowania i przygotowania dokumentów jest bezpłatna.

 

Ważne informacje dotyczące dochodzenia roszczeń alimentacyjnych na stronach poniżej:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości – alimenty

Europejski Atlas Sądowniczy - zobowiązania alimentacyjne

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie