Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Dostęp do usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie
Dostęp do usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

Dokumentacja przetargowa

Zmiana terminu składania ofert 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana SIWZ (2) 

Pytania i odpowiedzi (1) 

Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ 

Zmiana terminu składania ofert (2) 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie