Strona główna Struktura organizacyjna Oddziały Oddział Administracyjny Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego PDF Drukuj artykuł

 

Dane kontaktowe:

ul. Dąbrowszczaków 44A
10-543 Olsztyn
pok. 27
tel./fax. (89) 521-60-07


Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek:
7:30-18:00
wtorek-piątek:
7:30-14:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego wydaje odpowiedzi na zapytania o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym w terminie do 7 dni.
 

ZASADY UZYSKIWANIA INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

Opłatę w kwocie 30 zł za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego wnosi się w jeden z następujących sposóbów:

- w formie znaków opłaty sądowej - do nabycia w Kasie Sądu Okręgowego

- gotówką w Kasie Sądu Okręgowego lub Kasie Ministerstwa Sprawiedliwości

- na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:
  NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

UWAGA! W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości w tytule wpłaty należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, którego dotyczy informacja z Rejestru. Należy także podać datę, którą wskazano we wniosku do KRK, jako "data wystawienia".

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Infomacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą na adres Sądu.

Składając wniosek osobiście należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Ponadto:
- dowód wniesiania opłaty należy dołączyć do wypełnionego formularza;
- druk zapytania winien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, nie może zawierać skreśleń ani poprawek;
- druku nie można wypełniać piórem (atramentem), ani długopisem ścieralnym.
 
Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

Formularz: zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Formularz: zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowymPokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie