Strona główna Struktura organizacyjna Oddziały Oddział Administracyjny Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego PDF Drukuj artykuł

 

Dane kontaktowe:

ul. Erwina Kruka 44A
10-543 Olsztyn
pok. 27
tel./fax. (89) 521-60-07
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Uwaga:
W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek:
7:30-18:00
wtorek-piątek:
7:30-14:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego wydaje odpowiedzi na zapytania o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym w terminie do 7 dni.
 

ZASADY UZYSKIWANIA INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

Opłatę w kwocie 30 zł za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego wnosi się w jeden z następujących sposóbów:

- w formie znaków opłaty sądowej - do nabycia w Kasie Sądu Okręgowego (UWAGA! papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do dnia 30 czerwca 2018 r., po tej dacie nie będzie możliwości zakupu papierowych znaków opłaty sądowej; nie będzie możliwy zwrot zakupionych wcześniej znaków opłaty sądowej; nie będzie możliwe dokonanie opłaty papierowymi znakami opłaty sądowej).

- gotówką w Kasie Sądu Okręgowego lub Kasie Ministerstwa Sprawiedliwości

- na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:
  NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

UWAGA! W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości w tytule wpłaty należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, którego dotyczy informacja z Rejestru. Należy także podać datę, którą wskazano we wniosku do KRK, jako "data wystawienia".

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Infomacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą na adres Sądu.

Składając wniosek osobiście należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Ponadto:
- dowód wniesiania opłaty należy dołączyć do wypełnionego formularza;
- druk zapytania winien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, nie może zawierać skreśleń ani poprawek;
- druku nie można wypełniać piórem (atramentem), ani długopisem ścieralnym.
 
Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

Formularz: zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Formularz: zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

W przypadku niemożności osobistego złożenia i odebrania zaświadczenia z Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego można to uczynić przez osoby trzecie poprzez udzielenie pełnomocnictwa.

Do powyższego można upoważnić osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie i wynosi  17 zł, płatne jest gotówką w kasie urzędu miasta/urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo. Udzielenie pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale (nie może być kserokopia lub skan).

Podstawa prawna:

  1. § 4 ust. 1 i § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.2015.1025 ze zm.).
  2. Art. 33 § 2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. (Dz.U.2017.1257 j.t.).
  3. Art. 12 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.).

 Formularz pełnomocnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie