Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu
Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie wstępne, dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Przedmiary robót)

 

Informacja z otwarcia ofert

Wzór - oświadczenie o braku lub o przynależności do grupy kapitałowej

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie