Strona główna Struktura organizacyjna Samodzielne stanowiska Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Administrator Bezpieczeństwa Informacji PDF Drukuj artykuł


Izabela Jaszczanin

Dane kontaktowe:
ul. Erwina Kruka 44 A
10-543 Olsztyn
tel. (89) 521-61-32
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji:
1. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych, dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku, o którym mowa w art. 19b ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych,
b) Sprawdzenie jest przeprowadzane w trybie Rozporządzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji:
      - sprawdzenia planowego - według planu sprawdzeń, o którym mowa w ust. 3;
      - sprawdzenia doraźnego - w przypadku nieprzewidzianym w planie sprawdzeń, w sytuacji powzięcia przez administratora
         bezpieczeństwa informacji wiadomości o naruszeniu ochrony danych osobowych lub uzasadnionego podejrzenia
         wystąpienia takiego naruszenia;
      - sprawozdania dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - w przypadku zwrócenia się o dokonanie
        takiego sprawdzenia.
c) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
d) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a ustawy;
3. Zgłaszanie zbiorów danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych;
4. Zapewnianie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
5. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych;
6. Wykonywanie innych obowiązków służbowych mieszczących się w przepisach prawa, nienaruszających prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w art. 36a ust. 2. Ustawy o ochronie danych osobowych;


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie