Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Zawiadomienie dot. II etapu naboru na stanowisko sekretarki w Sądzie Okręgowym w Olsztynie (Wydział)
Zawiadomienie dot. II etapu naboru na stanowisko sekretarki w Sądzie Okręgowym w Olsztynie (Wydział) PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 3 stycznia 2018 r.

K-1100-32/17

Z a w i a d o m i e n i e

dot. II etapu naboru na stanowisko sekretarki w Sądzie Okręgowym w Olsztynie (Wydział)

 

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2017 r. dotyczącym naboru kandydatów na stanowisko sekretarki w Sądzie Okręgowym w Olsztynie (Wydział) w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu), Komisja konkursowa zawiadamia, że po przeprowadzeniu w dniu 3 stycznia 2018 roku selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych do II etapu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

 1. Andrzejewska Anna
 2. Bobińska Anna
 3. Borkowska Paulina
 4. Cymes Marta
 5. Dobrowolska-Wilga Martyna
 6. Drążewska Katarzyna
 7. Kazaniecka Iwona
 8. Kleszczyńska Małgorzata
 9. Kluczkowska Katarzyna
 10. Kowalska Martyna
 11. Krukowska Bogumiła Joanna
 12. Lewandowska Dorota
 13. Mariańska Marta
 14. Peczyńska Magdalena
 15. Prusaczyk Natalia
 16. Roszkowska Anna
 17. Rudnicki Mateusz
 18. Skowrońska Ewa Aleksandra
 19. Zakrzewska Teresa
 20. Zawadzka Marta Monika

II etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 roku w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, przy ulicy Dąbrowszczaków 44A, sala 503 (V piętro) o godziny 13.30.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

                                                                                              Komisja konkursowa


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie