Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
Sprawa Jacka W. zwrócona prokuratorowi PDF Drukuj artykuł

 

Na posiedzeniu w dniu 3 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowił przekazać Prokuratorowi Okręgowemu w Białymstoku w celu uzupełnienia śledztwa sprawę Jacka W. oskarżonego z art. 148 par 2. pkt 1 i 4 kk oraz art. 189 par. 2 w zbiegu z art. 191 par.1 w związku z art. 12 kk (sygnatura akt II K 68/15). 
Postanowienie podjęte zostało na postawie art. 345 par. 1 i 2 kpk z uwzględnieniem przepisów przejściowych ustawy z dnia 27 września 2013 r. zmieniającej kodeks postępowania karnego. 

Jacek W. (ur.1954 r.) wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach  z dnia 13 czerwca 2003 r. skazany został na karę dożywotniego pozbawienia wolności za to, że w nieustalonym dniu w okresie od 16 kwietnia 1999 r. do w czerwca 1999 r. działając wspólnie z innymi ustalonymi osobami w zamiarze pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem polegającym na uprzednim porwaniu, biciu, przetrzymywaniu w metalowej klatce, poddawaniu torturom dokonał zabójstwa Tomasza S. oddając w jego kierunku co najmniej jeden strzał z broni palnej skutkujący jego zgonem, a następnie zwłoki wymienionego rozkawałkował i ukrył w różnych miejscach w tym w jeziorze Pluszne (pod Olsztynem). Dodatkowym celem tych działań było zmuszenia Tomasza S. do samooskarżenia o dokonanie zamachu bombowego na Krzysztofa A. 
Wyrok ten 10 listopada 2005 r. utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Białymstoku. 
Kasację obrońcy Jacka W. w listopadzie 2006 r. Sąd Najwyższy oddalił, jako w oczywisty sposób bezzasadną. 

Tymczasem w październiku 2014 r. Prokurator Okręgowy w Olsztynie wszczął nowe śledztwo (V Ds.  67/14) w sprawie udziału nieustalonych osób, które w miejscowości Pluski działając ze szczególnym okrucieństwem dokonały zabójstwa Tomasza S. Stało się to po tym jak w styczniu 2014 r. odkryto szkielet mężczyzny, który został zidentyfikowany jako Tomasz S. Miejsce to, przyznając się do uduszenia mężczyzny, wskazał Wiesław S. 

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydając obecnie postanowienie o zwrocie sprawy prokuratorowi zwrócił uwagę na zasadniczą sprzeczność ustaleń sprawy V Ds 67/14 Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i sprawy  która w marcu 2015 r. z aktem oskarżenia przeciwko Jackowi W. przekazana została przez Sąd Najwyższy do rozpatrzenia SO w Olsztynie (sygn. akt II K 68/15).  

Zdaniem sądu, w obu toczących się równolegle postępowaniach karnych przedmiotem zainteresowania jest śmierć tej samej osoby, ale dotychczasowe ustalenia dokonane w tych sprawach są odmienne i wzajemnie sprzeczne, bowiem zwłoki odnalezione w sierpniu 1999 r. i styczniu 2014 r. należą do dwóch różnych osób. Tylko wyjaśnienie, kim rzeczywiście była osoba, której fragmenty zwłok w sierpniu 1999 r. wyłowione zostały z jeziora Pluszne, pozwoli tę sprzeczność usunąć, a w konsekwencji poczynić dalsze ustalenia, w szczególności czy Jacek W. jest odpowiedzialny za śmierć którejkolwiek z tych osób. 
Postanowienie sądu nie jest prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie 
Olgierd Dąbrowski-Żegalski 
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 4 września 2015 r.

 
Kara więzienia i przepadek samochodu dla kurierów PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał 9 lipca 2015 r. parę kurierów narkotykowych z Olsztynka. Mariusz G. (l.23) uznany został winnym tego, że w dniach od 8 kwietnia 2014 r. do 12 kwietnia 2014 r. w Holandii i Polsce działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Magdaleną J. (l.28), dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środka psychotropowego w postaci 26.133,66 gram amfetaminy i środka odurzającego w postaci 0,165 grama kokainy a następnie z Holandii przez Republikę Federalną Niemiec przywiózł je do Polski. Mężczyzna, który został uznany winnym również tego, że 13 kwietnia 2014 r. w Olsztynku, wbrew przepisom posiadał znaczną ilość środków psychotropowych w postaci 39,92 gramów amfetaminy, został przez sąd skazany na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. Magdalena J. za pierwszy z wymienionych czynów skazana została na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 50 stawek dziennych grzywny, przy czym wysokość jednej stawki sąd ustalił na kwotę 20 złotych. Na podstawie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa samochodu Renault Scenic (rok produkcji 2007) wraz z dowodem rejestracyjnym oraz nawigacją TOM TOM, które służyły do popełnienia przestępstwa.

Wyrok nie jest prawomocny. Kwalifikacja prawna czynów z art. 55 ust.3, art. 62 ust.2 i art. 70 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 13 lipca 2015 r.

 
Do pracy, zamiast do więzienia! PDF Drukuj artykuł

Sąd, kuratorzy, firmy zatrudniające osoby skazane w dniu 15 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie podsumowały kolejny rok współpracy, dzięki której coraz więcej osób skazanych na karę ograniczenia wolności, bądź mających kłopoty z płaceniem grzywny, kierowanych jest do prac społecznie użytecznych.

Według informacji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Olsztynie, z takich pracowników w stolicy województwa w 2014 r. korzystało 15 jednostek (szkoły, przedszkola, OSiR, schronisko dla zwierząt), na których rzecz 524 skazanych przepracowało łącznie około 22,5 tysiąca godzin.

W całym obszarze działania Sądu Rejonowego w Olsztynie (miasto Olsztyn, gminy) do prac społecznie użytecznych skierowano w 2014 r. około 1300 osób. W sumie, we wszystkich sądach podległych Sądowi Okręgowemu w Olsztynie w minionym roku, 5816 spraw zostało zakończonych karami ograniczenia  wolności  w formie  nieodpłatnej  kontrolowanej  pracy na  cele społeczne.

Dzięki dobrej współpracy kuratorów sądowych i samorządów wykonano ponad 5000 zasądzonych wyroków, a osoby skazane przepracowały łącznie 301 344 godziny. Stawia to okręg olsztyński w krajowej czołówce.

Obecny na spotkaniu prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Wacław Bryżys, poinformował zebranych o zmianach w prawie karnym, które wejdą w życie 1 lipca 2015 r. Mówił, że znacznie zwiększą one możliwość i zakres stosowania przez sądy kar wolnościowych, prac społecznych, dozoru elektronicznego itd. O pracowników takich będą mogły, od połowy roku ubiegać się również firmy prywatne. Ważne, że to skarb państwa płaci ubezpieczenie za osoby odpracowujące w ten sposób swoją karę.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 20 maja 2015 r.

 
W "Dniu przedsiębiorczości" praktyka sądowa PDF Drukuj artykuł

 

Już kolejny raz gościli w Sądzie Okręgowym w Olsztynie uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Sobieskiego w Szczytnie.

25 marca br. z okazji „Dnia przedsiębiorczości” piętnastoosobowa grupa z kolejnego rocznika miała okazję uczestniczyć w jednodniowych praktykach, w programie których był m.in. udział w prawdziwej rozprawie w V Wydziale Gospodarczym Sądu, zwiedzanie budynku i spotkanie z rzecznikiem prasowym. Po wizycie w Sądzie Okręgowym w Olsztynie licealiści ze Szczytna podziękowali za to, że „mogli już teraz zapoznać się ze swoim wymarzonym zawodem i tym samym zweryfikować swoje wyobrażenia o nim z rzeczywistością”.

Jak wygląda sąd - bać się go, czy nie? Jak zostać sędzią, na czym polega jego praca?  Dlaczego nieznajomość prawa szkodzi? Na te i wszystkie inne pytania szczegółowo, w bezpośredniej, otwartej rozmowie odpowiadała sędzia Agnieszka Żegarska - rzecznik prasowy.

Każdego miesiąca w "żywych lekcjach" w Sądzie Okręgowym w Olsztynie uczestniczy przynajmniej kilka grup młodzieży szkolnej. Drzwi dla nich (po wcześniejszym zgłoszeniu) mamy zawsze otwarte.

podziękowania

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 16 kwietnia 2015 r.

 

 
Wyrok łączny dla Jacka W. PDF Drukuj artykuł

 

15 lat pozbawienia wolności - taki wyrok łączny orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie wobec Jacka W. 15 kwietnia 2015 r., po rozprawie z udziałem skazanego, sąd połączył wyroki z ostatnich trzech prawomocnie zakończonych postępowań przeciw niemu.

Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 5 listopada 2004 r. (sygn. akt II K 663/02) skazujący Jacka W. na 6 lat pozbawienia wolności za czyn z art. 189 par. 2 k.k. (bezprawne pozbawienie wolności innej osoby na okres powyżej 7 dni) w zbiegu z art. 159 k.k. (pobicie) w zbiegu z art. 191 par. 1 k.k (groźby karalne). 

Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 14 lipca 2005 r. (sygn. akt VII K 1368/03) skazujący go na 9 lat więzienia za 20 kradzieży luksusowych samochodów popełnionych w okresie od 23 maja 1995 r. do 3 stycznia 1997 r. z art. 279 par 1 k.k. w  związku z art. 64 par. 2 k.k. (kradzieże z włamaniem w warunkach wielokrotnej recydywy). 

Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2010 r. (sygn. akt II K 349/09) skazujący go na 8 lat więzienia za popełnione w okresie od maja do listopada 1999 r. za czyny z art. 189 par. 1 i 2 k.k, art.191 par. 2 k.k, a także z art. 245 k.k. (bezprawne, z użyciem przemocy wpływanie na świadka). 

Na poczet orzeczonej kary łącznej sąd zaliczył skazanemu okres odbywania kary od dnia 4 października 2000 r. do dnia 15 kwietnia 2015 r.

Jacek W. (ur.1954 w Olsztynie), począwszy od 6 marca 1973, był  piętnastokrotnie prawomocnie skazywany. Fakt ten oraz charakter czynów - mimo deklaracji o krytycznym stosunku osadzonego do popełnionych przez siebie przestępstw - były powodem tego, że sąd nie znalazł wobec skazanego istotnych okoliczności łagodzących, nie przychylił się do wniosku obrońcy Jacka W. wnoszącego o wydanie wyroku łącznego w wymiarze 14 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności i orzekł 15 lat - w takim przypadku najsurowszą, przewidzianą w kodeksie karnym - karę łączną pozbawienia wolności .

 Jesienią br. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpocznie się proces Jacka W. w sprawie, w której Sąd Najwyższy uchylił  wyrok skazujący go na dożywotnie pozbawienie wolności  za zabójstwo w 1999 roku. Po tym jak do czynu, wskazując miejsce zakopania ciała ofiary, przyznała się inna  osoba, Sąd Najwyższy wyrokiem z 21 listopada 2014 r. (sygn. akt IIIKO 74/14) wznowił postępowanie sądowe w tej sprawie. Uchylił jednocześnie skazujące Jacka W. wyroki: Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 10 listopada 2005 r. (sygn. akt II AKa 189/05) oraz wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 13 czerwca 2003 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji. 

W dniu 11 marca 2015 r. ta obszerna i skomplikowana sprawa (66 tomów, ponad 13 tysięcy kart) została przekazana do rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu w Olsztynie (sygn. akt II K 68/15). Posiedzenie w sprawie terminów i organizacji procesu zaplanowane jest wstępnie w czerwcu br.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 16 kwietnia 2015 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 następna > ostatnia >>

Strona 23 z 27

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie