Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
Praca najlepszą drogą do resocjalizacji PDF Drukuj artykuł

 

1 copy copy29 lutego 2016 r. w przeddzień Światowego  Dnia Obrony Cywilnej prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, Wacław Bryżys, odebrał w olsztyńskim ratuszu dyplom i statuetkę „Lidera Bezpieczeństwa”. Wyróżnienie zostało przyznane za zasługi dla miasta w dziedzinie „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”. Prezydent Olsztyna docenił  wieloletnie starania prezesa sądu oraz sądowych służb kuratorskich, dzięki którym rośnie liczba osób odbywających swoje kary, nie w izolacji, lecz wykonując prace społecznie użyteczne.

- Staramy się wdrażać dobre rozwiązania związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności. Żeby proces resocjalizacji takich osób przebiegał prawidłowo, żeby  odbywając karę w warunkach wolnościowych mieli pracę, żeby korzystało z tego miasto,  region. Wierzę w ludzi i to, że każdemu trzeba dać szanse – mówił podczas uroczystości sędzia Bryżys.

W roku  2015 kilkanaście jednostek miejskich , takich jak Ośrodek Sportu i Rekreacji, schronisko dla zwierząt, wiele olsztyńskich placówek oświatowych itd. skorzystało z pracy 642 osób odbywających karę ograniczenia wolności, którzy łącznie przepracowali ponad 23 tysiące godzin. Z możliwości tej mogą od roku korzystać także inne instytucje – w  Olsztynie osoby odbywające karę ograniczenia wolności jako pierwszy zatrudniać zaczął Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 3 marca 2016  r.

2 copy copy

3 copy copyFot. Tomasz Hajny - Urząd Miasta Olsztyna

 

 
Nadleśnictwo Srokowo odzyskało Wilczy Szaniec PDF Drukuj artykuł

 

Dnia 21 stycznia 2016 r. w V Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Olsztynie ogłoszony został wyrok w sprawie z powództwa Wilcze Gniazdo Joint Venture  Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa  reprezentowanemu przez Nadleśnictwo Srokowo (sygn. akt VGC 131/15).

Sąd oddalił powództwo spółki, która wnosiła o   ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy dzierżawy terenu byłej kwatery Hitlera w Gierłoży pod Kętrzynem.

Spółka Wilcze Gniazdo, która użytkowała historyczny obiekt od lat 90-tych, nową umowę  dzierżawy na okres 20 lat zawarła ze Skarbem Państwa  w wyniku wygranego przetargu w 2012 roku.

W marcu 2015 r.  Skarb Państwa  reprezentowany przez Nadleśnictwo Srokowo, właściciel terenu, na którym znajdują się ruiny kwatery  Hitlera wypowiedział umowę dzierżawy.  Jako powód wypowiedzenia podał  brak opłacania czynszu w terminie, brak realizacji zadań inwestorskich (m.in. ścieżki historycznej) oraz nie nawiązanie  współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sąd uznał, że każdy z tych powodów mógł stanowić samodzielną podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy,  tym samym uznał je za skuteczne i oddalił pozew spółki Wilcze Gniazdo.

Wyrok jest nieprawomocny , przysługuje od niego apelacja do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 22 stycznia 2016 r.

 
Przemycali narkotyki w przewodzie pokarmowym i naturalnych otworach ciała PDF Drukuj artykuł


11 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w sprawie 14 osób, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, oskarżonych o przemyt narkotyków. Po procesie trwającym od sierpnia 2014 r. do grudnia 2015 r. (24 terminy rozprawy) Sąd uznał Piotra Leona B. (ur. 1970) winnym tego, że w Polsce (Lidzbark Warmiński, Olsztyn) Holandii, Norwegii, Szwecji, Brazylii, Japonii założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu przemyt i obrót znacznymi ilościami środków odurzających w postaci kokainy, heroiny, marihuany i substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i tabletek ekstazy. Piotr B. został też uznanym winnym  tego, że w tym samym okresie kierował realizacją tego procederu przez kontaktowanie kurierów z odbiorcami narkotyków w wyżej wymienionych krajach, organizowanie dostaw, wyjazdów po narkotyki, opłacanie kurierów i ich pobytów w obcych krajach, negocjowanie cen i rozliczanie kurierów. Piotr B. został skazany na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności oraz przepadek ok. 428.000 złotych tytułem zwrotu korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstwa.

Podstawa prawna skazania art. 258 par. 3 kk oraz art. 18 par.1 kk w związku z art. 55 ust 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07. 2005 w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 par. 1 i 64 kk.

W tej samej sprawie na karę 5 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem tytułem próby na okres 10 lat, zwrot korzyści majątkowych w kwocie ok. 190.000 złotych oraz  oddanie pod dozór kuratora skazany został także m.in. Daniel Tadeusz S. (ur. 1971) oskarżony o przynależność do grupy przestępczej (art. 258 par. 1 kk)  oraz o to, że  „pod ścisłym nadzorem Piotra B.” brał udział w organizowaniu międzynarodowego przemytu narkotyków.  Daniel S., który swoją postawą przyczynił się do ujawnienia licznych okoliczności sprawy,  skorzystał z nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 60 par. 3 kk i art. 6 kk.).

Pozostali oskarżeni:  kierowcy i kurierzy, którzy w różnym okresie i z różną częstotliwością na trasach Holandia – Szwecja, Norwegia, Polska - Szwecja, Norwegia, ale także Brazylia-Japonia, Holandia-Japonia, przewozili narkotyki (jednorazowo nawet ok. 1200 gramów) połknięte w przewodzie pokarmowym, bądź ukryte w naturalnych otworach ciała, zostali przez Sąd Okręgowy w Olsztynie skazani na kary od 2 lat pozbawienia wolności (z warunkowym zawieszeniem ich wykonania) do 5 lat pozbawienia wolności, grzywnę i przepadek korzyści majątkowych (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych) osiągniętych z przestępstwa.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 15 grudnia 2015 r.

 
Sprawa o przestępstwa skarbowe - zarzuty fikcyjnego obrotu paliwem z Łotwy i wyłudzanie VAT PDF Drukuj artykuł

 

17 grudnia 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie rozpoczyna się proces w sprawie. zorganizowanej grupy przestępczej, o której kierowanie oskarżeni są Grzegorz M. i Karol J. (sygn. akt II K 128/15). W sprawie tej oskarżonych jest łącznie 15 osób, stojących pod zarzutami związanymi z importem paliwa z Łotwy.

Grzegorz M. (ur. 1974 r., nazywany "Predatorem", wcześniej karany m.in. wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 8.10.2009 r. skazany na karę łączną 14 lat pozbawienia wolności (warunkowo przedterminowo zwolniony 3.02.2012 r.) stoi pod 10 zarzutami. Oskarżony jest m.in. o to, że od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. w Olsztynie, Poznaniu i innych miejscach, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, założył i kierował wraz w innymi osobami, w tym narodowości łotewskiej, zorganizowaną grupą  przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem i uszczupleniem podatku od towaru i usług, polegających na składaniu zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę deklaracji podatkowych VAT. W rezultacie miało to wprowadzić w błąd pracowników Urzędów Skarbowych w Poznaniu-Wildzie, Legnicy, Tychach, Brzegu i Warszawie-Woli i wyłudzenie od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku na kwoty wielu milionów złotych.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Grzegorz M. nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i odmówił składania wyjaśnień. Podstawa oskarżenia art. 258 par.3 kk w zw. z art. 64 par 1. Kk, art. 286 par.1 kk w zw. a art. 294 par 1 kk. i in.

O kierowanie grupą przestępczą oskarżony jest także Karol J. (ur. 1971 r.) którego zarzuty dotyczą okresu od stycznia do czerwca 2013 r. Karol J. został tymczasowo aresztowany w innej sprawie o wyłudzenie podatku VAT (sygn. akt II K 238/14), która obecnie toczy się już przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Karol  J. przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Podobne zarzuty stawiane są jego żonie, obywatelce Ukrainy, absolwentce prawa, Darii J. (ur.1990 r.).

Do winy w postępowaniu przygotowawczym przyznali się również  oskarżeni o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej i udział w wyłudzeniach (art.258 par. 1 kk. i 286 par. 1 kk)  Jakub G.,  Radosław P., Dominik J. oraz inni, głównie osoby, zadaniem oskarżenia, podstawione do pełnienia funkcji  w spółkach Uni Line,  Petral Duo, Vela System i Transbio, za pomocą których grupa miała prowadzić przestępczą działalność. 

Wśród oskarżonych nie przyznających się do winy są m.in. stojący pod 9 zarzutami Konrad J. (ur.1992 r.) student UWM i mający 4 zarzuty Mariusz Stanisław Ł. (ur. 1956 r.) z kancelarii prawniczej w Poznaniu.

Pierwsze terminy rozprawy przed Sądem Okręgowym w Olsztynie wyznaczono na 17 i 18 grudnia 2015 r., o godz. 9.15 w sali 36. 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 9 grudnia 2015 r.

 
Integracja środowiska sędziowskiego PDF Drukuj artykuł

 

listopad 2015 526Gościem Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie, które odbyło się 25 listopada 2015 r., był rzecznik prasowy i członek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek. Nasz gość mówił o problemach pojawiających się z obsadą i konkursami na stanowiska sędziowskie w Polsce (obsada wakujących etatów w Sądach Rejonowych w Olsztynie i Bartoszycach była zresztą głównym tematem Zgromadzenia). Mówił też o socjalnych problemach środowiska m.in. o będącym wspólną inicjatywą KRS i stowarzyszeń sędziowskich pomyśle budowy Domu Sędziego Seniora. Apelował o składki na ten cel (więcej informacji na stronie  www.domsedziegoseniora.org).


Sędzia Waldemar Żurek został zaproszony do Olsztyna wcześniej, nie mógł jednak pominąć spraw aktualnych. Sędzia Żurek "na gorąco" nawiązał do przebiegu posiedzenia KRS z udziałem Ministra Sprawiedliwości, które odbyło się 24 listopada 2015 r. Na posiedzeniu podjęte zostały cztery uchwały. Między innymi dotycząca skargi do Trybunału Konstytucyjnego na tryb nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zarzut dotyczy braku szczególnego trybu konsultacji zmian o charakterze ustrojowym. KRS przyjął  też stanowisko będące protestem skierowanym do polityków, którzy również z trybuny sejmowej dopuścili się bezpośrednich ataków na sędziego i sąd, który wydał wyrok w sprawie Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA, obecnie koordynatora służb specjalnych. Waldemar  Żurek apelował o solidarność i integrację środowiska  w obronie sędziowskiej niezawisłości i niezależności sądów.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 27 listopada 2015 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 25 z 31

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie