Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
Uciekając porwaną taksówką spowodował śmiertelny wypadek PDF Drukuj artykuł


Na łączną karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 18 marca 2015 r. skazał Daniela J. (sygn. akt II K 1398/14). Sąd orzekł wobec oskarżonego dodatkowo środek karny - zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Nadto oskarżony ma naprawić szkodę wyrządzoną właścicielowi skradzionego i zniszczonego wskutek wypadku samochodu.

Daniel J. (ur.1991 r. w Ciechanowie) został uznany za winnego wszystkich trzech stawianych mu w akcie oskarżenia zarzutów:
- po pierwsze tego, że 30.10.2014 r. w Olsztynie przy ul. Zimowej, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, dokonał rozboju (kradzieży po przednim użyciu przemocy) wobec właściciela taksówki;

- po drugie: tego samego dnia kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości na drodze krajowej nr 16 w okolicach ul. Lubelskiej w Olsztynie umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (nie dostosował prędkości do panujących warunków). W rezultacie, stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem. Samochód wypadł z drogi i uderzył w barierki ochronne oraz słup oświetleniowy. Pasażer pojazdu (drugi ze sprawców rozboju), na skutek odniesionych w wypadku obrażeń, poniósł śmierć na miejscu;

- po trzecie, Daniel J. został uznany za winnego tego, że kierował samochodem w stanie nietrzeźwości wynoszącym blisko 0,70 mg/l (ok.1,4 promila) w wydychanym powietrzu i naruszając zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, który w styczniu 2014 r. orzekł wobec niego Sąd za podobne przestępstwo.

Wyrok nie jest prawomocny. Kwalifikacja prawna czynów: art. 280 § 1 k.k. (pierwszy czyn), art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. (drugi czyn) i art. 178a § 4 k.k. (trzeci czyn). 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 19 marca 2015 r.

 
Uchwała Rady Nadzorczej zgodna z prawem PDF Drukuj artykuł

 

 Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt IC 655/14 oddalił powództwo Wiesława Sz. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Pojezierze” w Olsztynie o ustalenie nieważności uchwały Rady Nadzorczej spółdzielni oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanej 197 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Po rozpoznaniu sprawy, w dniu 13 marca 2015 r. Sąd uznał, że uchwała Rady Nadzorczej nr 53/13/14 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustalająca regulamin najmu miejsc postojowych na terenie należącym do SM „Pojezierze”, podjęta została zgodnie z prawem i nie narusza zasad współżycia społecznego.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 17 marca 2015 r.

 
Przetarg na „7” PDF Drukuj artykuł

 

W dniu 13 marca  2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpatrywał dwie skargi wykonawców ubiegających się u udzielenie zamówienia na budowę drogi ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ-Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16. W sprawie sygn. akt IX Ca 39/15  Sąd oddalił skargę Salini Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Salini-Impregilo S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, Todini Costruzioni Generali S.p.A. z siedzibą w Rzymie na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 listopada 2014 r., sygn. akt KIO 2185/14

W sprawie IX Ca 40/15 Sąd  oddalił skargę wykonawcy Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 listopada 2014 r., sygn. akt KIO 2184/14.

Orzeczenia są prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 17 marca 2015 r.

 
Studencki konkurs krasomówczy PDF Drukuj artykuł

 

4 marca 2015 r.  w siedzibie Sądu Okręgowego w  Olsztynie rozegrany został XI Lokalny Konkurs Krasomówczy. W konkursie zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA uczestniczyło dziewięcioro studentów II-IV roku Wydziału Prawa i Administracji UWM. Każdy z uczestników miał 10 minut na wygłoszenie mowy w największej sali olsztyńskiego sądu. Większość z nich wybierała tematykę związaną z prawem karnym.

Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele korporacji prawniczych, uczelni oraz wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Ewa Dobrzyńska-Murawka, najwyżej oceniło popis retoryczny Karola Jędrzejczyka z IV roku prawa UWM.

Zwycięzca będzie reprezentował nasz region w XIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się w Szczecinie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 10 marca 2015 r.

 
Wyrok w sprawie „polskich obozów zagłady” PDF Drukuj artykuł

 

24 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił pozew ws. „polskich obozów zagłady”. Pozew  w sprawie o syg. akt. IC 726/13 przeciwko Tomorrow Focus Media Gmbh w Monachium wniosła przewodnicząca Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz  wiceprezes stowarzyszenia "Patria Nostra". Pozew dotyczył informacji jakie ukazały się na stronie internetowej niemieckiego tygodnika Fokus: z 14 lutego 2013 r. odnoszącej się do festiwalu filmowego i filmu o obozie zagłady w Sobiborze, informacja cytowana za agencją DPA, oraz z 18 kwietnia 2013 r., dotycząca rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Powódka domagała się:
- zakazania rozpowszechniania nazw "polski obóz zagłady" i "polski obóz koncentracyjny" oraz niemieckich i angielskich odpowiedników tych określeń;
- nakazania opublikowania przeprosin w "Rzeczpospolitej" i "Gazecie Wyborczej" oraz po polsku i niemiecku na portalu www.focus.de

Sąd Okręgowy w Olsztynie 1 grudnia 2014 r. wzywał strony do zawarcia ugody, a 23 lutego 2015 r. dodatkowo przedstawił własną propozycję ugody. Nie została ona przyjęta.

W wyroku, który zapadł 24 lutego sąd:
- odmówił odrzucenia pozwu,
- oddalił powództwo w całości.

Sąd odmawiając odrzucenia pozwu uznał swoją jurysdykcję w sprawie, w  której stroną pozwaną jest wydawca prowadzący działalność i mający siedzibę poza granicami Polski. Oddalając powództwo sąd bardzo wyraźnie podkreślił, że użyte w publikacjach „Focusa” sformułowania „ polskie obóz zagłady” „polski obóz koncentracyjny” są błędne, niedopuszczalne i obrażają naród polski. Sąd uznał jednak, że nie naruszają ścisłych dóbr osobistych powódki i osób jej bliskich w rozumieniu art. 23k.c. i art.24 k.c.

Warto dodać, że  po interwencjach ambasady polskiej, niemiecka gazeta na bieżąco prostowała błędne określenia. Dodatkowo 18 listopada 2014 r. (po złożeniu pozwu do SO w Olsztynie, lecz przed jego doręczeniem stronie pozwanej) „Fokus” opublikował dodatkowe przeprosiny i ubolewania.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 25 lutego 2015 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 następna > ostatnia >>

Strona 34 z 37

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie