Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
Poddają się karze, muszą naprawić szkodę PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 15 grudnia 2014 r. wydał wyrok (sygn. akt II K 189/14) w sprawie pierwszych 17 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, wyłudzaniem towarów, praniem brudnych pieniędzy oraz innymi oszustwami.

Przypomnijmy, że akt oskarżenia który wpłynął do sądu we wrześniu 2014 r. obejmuje w sumie 71 osób. Większość stawianych im zarzutów dotyczy rejestrowania fikcyjnej działalności gospodarczej ( m.in. w Olsztynie, Gietrzwałdzie, Sorkwitach) oraz wystawiania faktur za fikcyjne usługi telekomunikacyjne na rzecz firm mających siedzibę m.in. na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Stanów Zjednoczonych oraz wyłudzania towarów. Działania oskarżonych miały doprowadzić w sumie do strat w kwocie przekraczającej 50 milionów złotych.

Prokurator do aktu oskarżenia dołączył wnioski o wydanie wobec wszystkich 71 oskarżonych wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy (w trybie art. 335 kpk - potocznie nazywane "dobrowolnym poddaniem się karze").

Ilość oskarżonych i stawianych im zarzutów utrudniało łączne rozpoznanie sprawy już chociażby ze względów logistycznych. Aby usprawnić postępowanie i rozpoznać w krótkim czasie tak obszerną sprawę, sąd postanowił podzielić ją na kilka mniejszych spraw, a każdą z nich (ze względów proceduralnych) będzie rozpoznawał inny sędzia.

Wspomnianym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2014 r. 17 oskarżonych zostało skazanych na kary od 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności do 4 lat pozbawienia wolności (Grzegorz Bronisław W.) oraz kary grzywny do 400 stawek dziennych po 100 złotych (Daria A.). Wszystkim oskarżonym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary na okres od 3 do 7 lat, zobowiązał do zwrotu korzyści majątkowych i w terminie 2 lat i 6 miesięcy solidarnego naprawienia szkody na rzecz poszkodowanych firm wynoszących łącznie 445 tysięcy złotych.

W dniach 14 i 15 stycznia 2015 Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpatrzy sprawy kolejnych osób z tej grupy. Oskarżyciel zapowiada, że akt oskarżenia w sprawie osób, którym prokuratura postawiła zarzut kierowania ww. grupą wkrótce ma wpłynąć do sądu.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2014 r.

 
Zamiast dożywocia kara 25 lat pozbawienia wolności PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, z powodu apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, zajmował się sprawą zabójstwa niepełnosprawnego Piotra G. Do zdarzenia doszło w kwietniu 2013 roku w Olsztynie.

Sąd Apelacyjny w dniu 5 listopada 2014 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że złagodził orzeczone kary w stosunku do oskarżonych Joanny G. i Jacka Pawła P. do wysokości 25 lat pozbawienia wolności. Zasądził też od Joanny G., Jacka Pawła P. i trzeciego z oskarżonych Łukasza Szczepana K. solidarnie kwotę 1200 złotych na rzecz występującej w tej sprawie oskarżycielki posiłkowej. W pozostałej części Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Orzeczenie jest prawomocne.

Sprawą tą w I instancji zajmował się Sąd Okręgowy w Olsztynie (sygn. akt II K 240/13) wydając wyrok w dniu 14 maja 2014 r. Uznał oskarżonych winnymi zabójstwa Piotra G., i na podstawie art. 148 § 1 k.k. skazał żonę pokrzywdzonego Joannę G. oraz jej bliskiego przyjaciela Jacka Pawła P. na karę dożywotniego więzienia, zaś Łukasza Szczepana K. na 15 lat pozbawienia wolności.

Wymienieni w nocy 30 kwietnia 2013 roku, wywabili poruszającego się na wózku inwalidzkim Piotra G. w zarośla między osiedlami Nagórki i Jaroty w Olsztynie. Mężczyźni zrzucili go z wózka, bili, kopali i dusili powodując śmierć pokrzywdzonego. Ciało ofiary następnego ranka znalazł przypadkowy przechodzień.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

 Olsztyn, dnia 6 listopada 2014 r.

 
25 lat więzienia za zabójstwo na przyjęciu urodzinowym PDF Drukuj artykuł


3 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawie II K 127/14 skazał na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności Radosława J. (lat 24) oskarżonego o zabójstwo Adriana M., uszkodzenia ciała Kacpra K. i złamanie sądowego zakazu zbliżania się do Lidii F. Do zdarzenia doszło w nocy 7 września 2013 r. w Mrągowie podczas przyjęcia urodzinowego, w którym uczestniczyli wymienieni oraz inne osoby.

Sąd uznał, że Radosław J., zadał Adrianowi M. uderzenie nożem w okolice klatki piersiowej, czym spowodował obrażenia ciała w postaci rany kłutej klatki piersiowej, przecięcie IV lewego żebra i uszkodzenie serca powodując masywny krwotok wewnętrzny, skutkujący zgonem pokrzywdzonego. Sąd przyjmując, że sprawca działał w zamiarze ewentualnym zabójstwa, wymierzył mu karę mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Uznał też Radosława J. winnym zarzutu drugiego aktu oskarżenia, tj. tego, że w tym samym miejscu i czasie ugodził nożem w rękę Kacpra K. powodując obrażenia w postaci rany ciętej drugiego palca dłoni lewej, naruszające czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni, i za to skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności. Uznał go także winnym zarzutu trzeciego, tj. złamania sądowego zakazu zbliżania się do Lidii F., skazując go za to na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł karę łączną 25 lat pozbawienia wolności zastrzegając, że Radosław J. powinien obywać ją w zakładzie karnym posiadającym system terapeutycznego oddziaływania dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.
Sąd zasądził od oskarżonego 20 tysięcy złotych na rzecz Patrycji M. (członek rodziny Adriana M.) i 1 tysiąc złotych dla Kacpra K.

Kwalifikacja prawna czynów objętych wyrokiem dotyczy art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. , art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz  art. 244 k.k.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 5 listopada 2014 r.

 
Musi zapłacić pracownikom z Ukrainy PDF Drukuj artykuł

 

20 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w sprawie o zapłatę  (sygn. akt IC 157/14) uznając  za zasadne powództwo Valerija P. przeciwko Romanowi Ch. w kwocie 102.200 zł z ustawowymi odsetkami od 6 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty. Sąd jednocześnie, wobec wycofania powództwa w tej części, umorzył postępowanie dotyczące kwoty 4.000 zł, które pozwany wcześniej zapłacił powodowi.

Powód Valerij P. wraz z innymi osobami pochodzącymi z Ukrainy w 2013 roku bez zezwolenia na pracę i jedynie na podstawie  ustnej umowy, wykonywał na rzecz pozwanego prace przy wykaszaniu poboczy autostrady A-1 i rowów melioracyjnych w województwie warmińsko-mazurskim.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 21 października 2014 r.

 
71 osób na ławie oskarżonych PDF Drukuj artykuł

 

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie (sygn. akt II K 172/14) wpłynął akt oskarżenia przeciwko 71 osobom. Jest to, jak dotąd, jedna z największych spraw, jeśli chodzi o liczbę osób oskarżonych, którą będzie się zajmował Sąd Okręgowy w Olsztynie, biorąc pod uwagę ostatnie dziesięciolecie. Liczba zarzutów stawianych oskarżonym wynosi łącznie ponad 120.

Prokurator Okręgowy w Olsztynie części z oskarżonych postawił zarzuty uczestnictwa w latach 2009-2011 w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała dokonać szeregu oszustw polegających na wyłudzeniu towarów oraz wyłudzeniu od Skarbu Państwa zwrotu nienależnego podatku VAT. Większość zarzutów dotyczy rejestrowania działalności gospodarczej w Olsztynie, Gietrzwałdzie, Sorkwitach i wielu innych miejscowościach naszego kraju oraz wystawiania nierzetelnych faktur za fikcyjne usługi telekomunikacyjne na rzecz firm mających siedzibę m.in. na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Stanów Zjednoczonych. Według prokuratora, takie działania doprowadziły pokrzywdzonych w sprawie do strat w kwocie przekraczającej 50 milionów złotych.

Kwalifikacja prawna czynów objętych aktem oskarżenia dotyczy art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 18 § 3 kk w związku z art. 270 § 1 kk i inne.
Prokurator wraz z aktem oskarżenia złożył wniosek o wydanie wobec oskarżonych wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy na podstawie art. 335 kpk.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 7 października 2014 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna > ostatnia >>

Strona 37 z 38

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie