Mediacja PDF Drukuj artykuł

Mediacja

to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. 

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Udział w niej jest dobrowolny. Mediacja pozwala nawiązać dialog pomiędzy spierającymi się stronami. Prowadzi do wyjaśnienia spornych kwestii i nawiązania porozumienia. Mediacja prowadzona jest przez bezstronnego i neutralnego mediatora wybranego przez samych zainteresowanych lub wskazanego przez sąd.

Postępowanie mediacyjne jest poufne. Może toczyć się przed wszczęciem sprawy w sądzie lub w jej trakcie. Ugoda jest dobrowolna, a jej treść musi być w całości zaakceptowana przez strony sporu. W przypadku zawarcia ugody można uniknąć postępowania sądowego i w znacznym stopniu zaoszczędzić związane z tym koszty. Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym, po spełnieniu niezbędnych warunków, może być egzekwowana w drodze egzekucji sądowej.
Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody, a brak porozumienia nie uniemożliwia prowadzenia postępowania sądowego.

Mediacja może stanowić oszczędną i szybką metodę pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i handlowych, dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb stron. Jest bardziej prawdopodobne, że ugody zawarte w drodze mediacji będą realizowane dobrowolnie i przyczynią się do utrzymania przyjaznych i wyważonych stosunków pomiędzy stronami.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie:

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Jolanta Biernat-Kalinowska

tel.  795 326 984
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informacji o listach mediatorów i dyżurach mediatorów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie udziela:

Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Olsztynie
tel.  (89) 521-61-64, tel. (89) 521-61-59
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

DYŻURY MEDIATORÓW W SIEDZIBIE SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE

LISTY I WYKAZY MEDIATORÓW PROWADZONE PRZEZ PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE

LISTY I WYKAZY MEDIATORÓW PRZEKAZANE PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I UCZELNIE

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA MEDIATORÓW

 

DZIAŁANIA SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEDMIOCIE MEDIACJI

 

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod następującymi linkami:
obowiązek informacyjny i wsparcie pionu orzeczniczego.

 

INFORMACJE O MEDIACJI DLA STRON POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH:


Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości na temat mediacji.


Informacja o mediacji cywilnej, gospodarczej.
Informacja o mediacji rodzinnej, o rozwód i separację.
Informacja o mediacji nieletnich.
Informacja o mediacji karnej.

 

Kodeks etyczny:

Kodeks etyczny mediatorow.

 

Przepisy regulujące instytucję mediacji:

Regulacje cywilne:
mediacja w sprawach cywilnych
mediacja w sprawach gospodarczych
mediacja w sprawach nieletnich

Regulacje karne:
mediacja sprawach karnych

Regulacje dotyczące nieletnich:
mediacja w sprawach nieletnich

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.