Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Utrzymany wyrok skazujący dla „Predatora” i jego przestępczej grupy
Utrzymany wyrok skazujący dla „Predatora” i jego przestępczej grupy PDF Drukuj artykuł

 akta sprawyNa zdjęciu: Akta sprawy

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie grupy przestępczej oskarżonej o wielomilionowe oszustwa podatkowe związane z importem paliwa z Łotwy.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2016 r. uznał Grzegorza M. ps. „Predator” (ur. 1974 r.) za winnego wszystkich dziesięciu przedstawionych mu zarzutów i za to skazał go na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności oraz karę łączą grzywny w wysokości 300 tys. zł. Sąd przyjął, że Grzegorz M. kierował grupą po zatrzymaniu „założyciela” grupy Karola J.

Zarzutami objęty był okres działania grupy od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. W tym czasie w Olsztynie, Poznaniu i innych miejscach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z udziałem innych osób, w tym narodowości łotewskiej, grupa dopuściła się licznych przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem polegających na składaniu zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę deklaracji podatkowych VAT.  W rezultacie wprowadziło to w błąd pracowników Urzędów Skarbowych w Poznaniu-Wildzie, Legnicy, Tychach, Brzegu i Warszawie-Woli i doprowadziło do  uszczuplenie należności Skarbu Państwa na kwotę blisko 40 mln zł.

Obok Grzegorza M. w tej sprawie na kary łączne 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 tys. zł  200 złotych został skazany Konrad J., a na kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 40 tys. zł Jarosław Tadeusz Cz.

Na karę  łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności skazany został uznany m.in. za winnego założenia i kierowania grupą  Karol J. (ur. 1971). W jego przypadku przy wymiarze kary Sad miał na względzie, że w znaczący sposób przyczynił się do ujawnienia okoliczności dokonanych przestępstw i osób uczestniczących w tym procederze. W innej sprawie dotyczącej również wyłudzeń VAT na kwotę wielu milionów złotych zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 (sygn. akt IIK 238/14) Karol J. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności.

Z 15 oskarżonych w tej sprawie sąd uznał winę 13-tu osób w tym także „słupów” osób podstawionych do pełnienia funkcji w różnych spółkach, za pomocą których grupa prowadziła  przestępczą działalność. 

Jeden z oskarżonych, Bogdan P. został uniewinniony od stawianych mu zarzutów.

Sprawa oskarżonego w tym procesie Mariusza Stanisława Ł. (ur.1956), prawnika z Poznania została wyłączona do odrębnego postępowania.

Wobec  skazanych oskarżonych sąd orzekł przepadek osiągniętych korzyści majątkowych, a także obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej na rzecz Skarbu Państwa.

Powyższy wyrok zaskarżyli obrońcy oskarżonych oraz prokurator.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpoznał apelacje w tej sprawie i w dniu 19 lutego 2018 r. w zasadniczej części utrzymał w mocy wyrok skazujący wydany przez Sąd I instancji. Zmiana wyroku dotyczyła głównie nieznacznej korekty czasokresu popełnienia niektórych przestępstw zarzucanych kilku oskarżonym, co jednak nie wpłynęło na zmianę w zakresie kary. Większa korekta wyroku nastąpiła jedynie w odniesieniu do oskarżonego Jarosława Tadeusza Cz. Sąd odwoławczy uniewinnił go od popełnienia dwóch z dziesięciu zarzucanych mu czynów i w rezultacie obniżył mu karę łączą pozbawienia wolności do 2 lat i 4 miesięcy, a grzywnę do kwoty 35 tys. zł.

Wyrok jest prawomocny i podlega wykonaniu.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski - Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, 22 lutego 2018 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.