Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądach Rejonowych w Nidzicy oraz Lidzbarku Warmińskim - unieważniony
Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądach Rejonowych w Nidzicy oraz Lidzbarku Warmińskim - unieważniony PDF Drukuj artykuł

Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie
oraz Sądach Rejonowych w Nidzicy oraz Lidzbarku Warmińskim

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie wstępne, wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ (oświadczenie wstępne, wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy)

Harmonogram Rzeczowo-Finansowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, zadanie nr 1)

Załącznik nr 6 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, zadanie nr 2)

Załącznik nr 7 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, zadanie nr 3)

Załącznik nr 8 do SIWZ (wykaz robót budowlanych, wzór)

 

 Pytania i odpowiedzi (1)

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu umowy


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.