Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Proces o zwrot kosztów za oczyszczenie Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej
Proces o zwrot kosztów za oczyszczenie Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej PDF Drukuj artykuł


W dniu 23 marca 2018 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie rozpoczął się cywilny proces przeciwko dwóm mieszkańcom Olsztyna, którzy pomalowali czerwoną farbą symbol sierpa i młota na zabytkowym pomniku. Gmina Olsztyn domaga się od nich zwrotu kosztów za oczyszczenie monumentu.

W dniu 22 stycznia 2018 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął pozew Gminy Olsztyn – Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przeciwko dwóm swoim mieszkańcom, Władysławowi K. i Wojciechowi K. Gmina domaga się od nich zapłaty 1,2 tys. zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu kosztów oczyszczenia Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, zwanego też Pomnikiem Wdzięczności Armii Radzieckiej, a stojącego w centrum Olsztyna.

Pełnomocnik Gminy w uzasadnieniu pozwu wskazał, że płaskorzeźba z symbolem sierpa i młota, znajdująca się w górnej części pomnika, w sierpniu 2016 r. została pokryta czerwoną farbą. Gmina w listopadzie 2016 r. zleciła oczyszczenie pomnika na podstawie kalkulacji sporządzonej przez konserwatora zabytków. Następnie, po otrzymaniu z policji danych osobowych osób, które zamalowały pomnik, miejscy urzędnicy wezwali Władysława K. i Wojciecha K. do zwrotu kwoty 1,2 tys. zł za oczyszczenie monumentu. Bezskutecznie.

Obaj mieszkańcy Olsztyna wnieśli o oddalenie powództwa wskazując, że brak jest podstaw prawnych do usuwania pomalowanego na czerwono symbolu sierpa i młota. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew przywołali m.in. pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, z którego wynika, że Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej należy traktować jako relikt okresu komunistycznej dyktatury. Zakwestionowali również wysokość roszczenia podnosząc, że w ich ocenie kwota 1,2 tys. zł jest zdecydowanie zawyżona.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 23 marca 2018 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Z uwagi na to, że w trakcie rozprawy pozwani kwestionowali wysokość kosztów usunięcia czerwonej farby z pomnika, Sąd zakreślił Gminie siedmiodniowy termin do złożenia ostatecznych wniosków dowodowych na okoliczność wykazania wartości zgłoszonego roszczenia i odroczył rozprawę do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 14 (sala 317).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 26 marca 2018 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.