Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Oświadczenie w sprawie publikacji na blogu „Ku Prawdzie”
Oświadczenie w sprawie publikacji na blogu „Ku Prawdzie” PDF Drukuj artykuł


W dniach 27 i 29 marca 2018 r. na blogu „Ku Prawdzie” zostały umieszczone dwie publikacje prasowe, które stanowią bezpodstawną próbę zdyskredytowania
Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Olsztynie oraz sędziów okręgu olsztyńskiego jako funkcjonariuszy publicznych w oczach odbiorców.

W dniu 27 marca 2018 r. na portalu „Ku Prawdzie” został opublikowany artykuł pt. „Pani reprezentuje majestat Rzeczypospolitej! To, co pani robi, to kompromitacja! Bogusław Owoc do Doroty Lutostańskiej” wraz z odnośnikiem do filmu o tym samym tytule.

Z przykrością stwierdzam, że powyższa publikacja, w części zawierającej relację z publikacji wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 27 marca 2018 r. w sprawie Jana P. oskarżonego o czyn z art. 286 §1 i in., jest stronnicza i ma na celu przedstawienie opinii publicznej w niekorzystnym świetle zarówno Sąd Okręgowy w Olsztynie, jak i orzekającą w nim sędzię Dorotę Lutostańską.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 5 grudnia 2017 r. uznał Jana P. za winnego tego, że w dniu 26 listopada 2013 r. w sklepie w Olsztynie podszył się pod swojego pracodawcę Zdzisława J., a następnie wykorzystał jego dane osobowe i podrobił podpis w celu wyłudzenia kredytu na zakup 6 opon. Jan P. został za to ukarany grzywną w wysokości 1400 zł oraz zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (instytucji finansowej) kwoty w wysokości ponad 2652,86 zł.

Powyższy wyrok został zaskarżony przez oskarżonego, jego obrońcę oraz prokuratora.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 27 marca 2018 r. utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji, uznając, że zarzuty zawarte we wszystkich apelacjach są niezasadne i nie zasługują na uwzględnienie. Sędzia Dorota Lutostańska szeroko przedstawiła ustne motywy, jakimi kierował się Sąd orzekając w tej sprawie. Wskazała, że w sprawie należało zweryfikować obiektywnymi dowodami, kto w kwestii zakupu opon mówi prawdę – oskarżony, który nie przyznawał się do winy i twierdził, że to nie on podpisywał się na dokumentach, a zakup opon był uzgodniony ze Zdzisławem J., czy też pokrzywdzony Zdzisław J. W tym celu m.in. dopuszczono dowód z opinii biegłych z zakresu badania pisma. W tej sprawie zostały sporządzone aż trzy takie opinie. Wszystkie były kategoryczne i podkreśliły, że trzy podpisy „Zdzisław J.” zawarte na trzech stronach umowy o kredyt na zakup opon, jak i na fakturze VAT nie zostały nakreślone przez pokrzywdzonego Zdzisława J., lecz przez oskarżonego Jana P.

Niestety, czytelnicy, tych i wielu innych, bardzo istotnych dla przyjęcia odpowiedzialności oskarżonego, motywów wyroku, podanych ustnie przez Sąd w dniu 27 marca 2018 r., w materiale dziennikarskim zamieszczonym na blogu „Ku Prawdzie” nie znajdą. Ich uwadze nie umknie natomiast rzucająca się w oczy, bo napisana pogrubioną, zieloną czcionką wypowiedź Bogusława O., jednej z osób będącej na sali rozpraw w charakterze publiczności podczas ogłaszania wyroku, która jest obraźliwa, arogancka i przede wszystkim nieprawdziwa, ponieważ sugeruje czytelnikom, że sędzia Dorota Lutostańska reprezentuje przestępców. Z uwagi na to, że wypowiedź Bogusława O. (zawarta zarówno w treści artykułu, jak i w materiale filmowym) stanowi swego rodzaju klamrę podsumowującą i zamykającą artykuł, wydźwięk tej publikacji bezpodstawnie poniża sędzię Dorotę Lutostańską w świetle opinii publicznej oraz fałszywie sugeruje, że wydany przez nią wyrok w sprawie Jana P. jest niesprawiedliwy.

W dniu 29 marca 2018 r. na olsztyńskim blogu „Ku Prawdzie” został opublikowany kolejny artykuł szkalujący Sąd Rejonowy w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Olsztynie oraz orzekających w nich sędziów, jako funkcjonariuszy publicznych. Artykuł pt. „Panie ministrze Ziobro, co pan robi? Wstyd! Hańba! Kompromitacja!” wraz z dołączonym do niego filmem stanowi kontynuację tematu dotyczącego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie Jana P. oskarżonego o czyn z art. 286 §1 i inne. Autor blogu „Ku prawdzie” cytuje w nim komentarz Bogusława O., który przypisuje kilku instytucjom, w tym Sądowi skazanie Jana P. jako niewinnego człowieka w celu ukrycia przestępstwa. Natomiast w dalszej wypowiedzi Bogusława O. wskazuje już bezpośrednio, że tego przestępstwa dokonała sędzia Dorota Lutostańska. 

Chcę podkreślić, że cytowane w tym artykule twierdzenia Bogusława O. nie znajdują żadnego potwierdzenia w materiale dowodowym zgromadzonym w tej sprawie. Jednocześnie w artykule zabrakło jakiejkolwiek, choćby najmniejszej wzmianki ze strony instytucji, czy pozostałych stron postępowania, pod których adresem kierowany jest m.in. zarzut popełnienia przestępstwa. Pozwala mi to na stwierdzenie, że sporządzony w taki sposób artykuł nie mieści się w granicach uzasadnionej krytyki dziennikarskiej, a jego publikacja stanowi złamanie obowiązującego prawa.

Powyższy artykuł oraz film naruszyły dobre imię Sądu przypisując mu przestępcze działania, a tym samym niesłusznie podważając zaufanie społeczeństwa do konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej.

W takiej sytuacji podjąłem już stosowne działania zmierzające do dochodzenia ochrony praw sądów okręgu olsztyńskiego, jak i sędziów w nich orzekających.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 30 marca 2018 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.