Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Rozpoczął się proces z powództwa byłej dyrektor MOK w Olsztynie
Rozpoczął się proces z powództwa byłej dyrektor MOK w Olsztynie PDF Drukuj artykuł


W dniu 10 kwietnia 2018 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie rozpoczął się proces z powództwa Agnieszki K., która domaga się odszkodowania w związku z odwołaniem jej ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Pozew Agnieszki K. przeciwko Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olsztynie wpłynął do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w czerwcu 2017 r. Agnieszka K. wskazała w nim, że w dniu 5 listopada 2015 r. została powołana przez Prezydenta Olsztyna na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Natomiast zarządzeniem z dnia 19 maja 2017 r.  Prezydent Olsztyna odwołał ją z zajmowanego stanowiska, z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z pełnioną funkcją. W ocenie Agnieszki K. odwołanie jej ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie było niezgodne z prawem i niezasadne.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 10 kwietnia 2018 r. Agnieszka K. ostatecznie wniosła o zasądzenie na jej rzecz odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego z uwagi na niezgodne z prawem i niezasadne odwołanie jej ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Natomiast pozwany MOK w Olsztynie wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Sąd Rejonowy na rozprawie w dniu 10 kwietnia przesłuchał jednego świadka, pracownika MOK w Olsztynie. Kolejne terminy rozprawy w tej sprawie zostały wyznaczone na 9 października 2018 r. na godz. 11 oraz na 6 listopada 2018 r. na godz. 13.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2018 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.