Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wyrok za zniewagę na tle narodowościowym
Wyrok za zniewagę na tle narodowościowym PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2018 r. skazał Roberta D. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności za publiczne znieważenie ukraińskiego małżeństwa oraz posiadanie naklejek o treści nawołującej do nienawiści na tle narodowościowym. Wyrok jest nieprawomocny.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ oskarżyła Roberta D. o to, że w okresie od dnia 17 do 26 października 2016 r. w Olsztynie publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób pochodzenia ukraińskiego oraz znieważył małżeństwo H., obywateli Ukrainy. Podstawą zarzutu przedstawionego D. miało być umieszczenie na samochodzie ukraińskich małżonków, a także w okolicy ich miejsca zamieszkania naklejek samoprzylepnych przedstawiających płonące zabudowania i napis „UPA UKRAIŃSCY MORDERCY” oraz przekreślony wizerunek Stepana Bandery. Ponadto prokurator zarzucił D. posiadanie w celu rozpowszechniania czterech naklejek zawierających treści służące do nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym (tj. o czyn z art. 256 §1 kk w zb. z art. 257 §1 kk w zb z art. 256 §2 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk).

Robert D. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 11 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał Roberta D. za winnego publicznego znieważenia na tle narodowościowym małżonków H. oraz posiadania w celu rozpowszechniania czterech naklejek o treści nawołującej do nienawiści na tle narodowościowym. Robert D. został skazany za ten czyn na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającego na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w miesiącu. Oskarżony został także obciążony kosztami procesu.

Sąd przedstawiając ustne motywy rozstrzygnięcia wyjaśnił, że zachowanie Roberta D. nie wypełniło znamion przestępstwa nawoływania do nienawiści wobec osób pochodzenia ukraińskiego. Sąd oceniając faktyczne zachowanie oskarżonego, czyli przyklejenie naklejek przy jednoczesnym braku z jego strony jakichkolwiek dodatkowych - poza treścią naklejek - gestów i wypowiedzi, uznał, że nie można przypisać mu zamiaru nawoływania do nienawiści na tle przynależności narodowościowej.

Kara wolnościowa wymierzona Robertowi D. w ocenie Sądu będzie wystarczająca, żeby go zresocjalizować i spowodować, żeby nie naruszał więcej norm prawnych i nie krzywdził innych ludzi.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.