Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Początek procesu byłej Warmińsko-Mazurskiej Konserwator Zabytków
Początek procesu byłej Warmińsko-Mazurskiej Konserwator Zabytków PDF Drukuj artykuł


Przed Sądem Rejonowym w Olsztynie rozpoczął się proces Barbary Z., byłej Warmińsko-Mazurskiej Konserwator Zabytków oskarżonej o przestępstwa korupcyjne oraz przekroczenie uprawnień. Obok niej na ławie oskarżonych zasiadło jeszcze pięć innych osób.

Najwięcej zarzutów w tej sprawie, bo aż sześć, ciąży na Barbarze Z. Prokurator oskarżył ją m.in. o przyjęcie w latach 2008, 2010 oraz 2011 korzyści majątkowej w postaci pobytu w ośrodku SPA oraz wyjazdu do Egiptu i Turcji o łącznej wartości ponad 12 tys. zł (tj. o czyny z art. 228 §1 kk).

Dwa kolejne czyny zarzucane Barbarze Z. dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez dwie inne osoby – Wiesławę Ch. i Annę L. Pierwszy z tych czynów jest związany z poinformowaniem w 2015 roku Wiesławy Ch., że jej oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest najkorzystniejsza lecz została złożona po terminie i poleceniem jej zamiany złożonych dokumentów w celu umożliwienia wyboru tej oferty. Drugi czyn również miał być popełniony w 2015 r. i odnosi się do działania na szkodę interesu publicznego – Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie oraz interesu prywatnego, poprzez podwyższenie do 23 tys. zł ostatecznej kwoty oferty złożonej przez Annę L., która na pierwotnym formularzu cenowym była niższa o 3 tys. zł.

Szósty czyn zarzucany Barbarze Z. dotyczy niedopełnienia obowiązków i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w związku z realizacją prac konserwatorskich muru obronnego w Nowym Mieście Lubawskim w 2015 roku. Prokurator oskarżył Z. o niepodjęcie działań mających na celu wstrzymanie wypłaty drugiej transzy dotacji celowej w kwocie 20 tys., pomimo tego, że wiedziała, że prace konserwatorskie nie zostały wykonane w terminie określonym w umowie o przydzielenie dotacji.

Kolejny oskarżony w tej sprawie to Józef B., burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego. Jest on podejrzany o działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w związku z realizacją prac konserwatorskich reliktów muru obronnego w Nowym Mieście Lubawskim. Prokurator zarzucił Józefowi B., że w celu uzyskania wskazanej wyżej drugiej transzy dotacji celowej w 2015 roku przedłożył Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nierzetelne i stwierdzające nieprawdę dokumenty (m.in. w postaci sprawozdania potwierdzającego wykonanie prac konserwatorskich muru obronnego w umownym terminie).

Obok nich na ławie oskarżonych zasiedli również Bogumił K. oraz Damian A., pracownicy jednego z referatu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Prokuratura zarzuciła im, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Gminę (tzn. uzyskania wyżej wymienionej dotacji celowej) poświadczyli nieprawdę w protokole odbioru robót budowlanych polegających na konserwacji muru obronnego w Nowym Mieście Lubawskim.

Ponadto prokuratura oskarżyła także Wiesławę Ch., która złożyła po terminie ofertę na wykonanie kart ewidencji zabytków nieruchomych i na polecenie Barbary Z. miała wymienić uprzednio złożone dokumenty ofertowe, co w konsekwencji umożliwiło wybranie jej oferty. Natomiast Annie L. prokurator zarzucił doprowadzenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 tys. zł, poprzez wprowadzenie tej instytucji w błąd co do faktycznej kwoty oferty, jaką złożyła w ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego.

Na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2018 r. oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i (poza Wiesławą Ch.) odmówili złożenia wyjaśnień. Kolejne terminy rozprawy zostały wyznaczone na 7 i 10 maja 2018 r.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.