Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądach Rejonowych w Nidzicy oraz Lidzbarku Warmińskim
Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądach Rejonowych w Nidzicy oraz Lidzbarku Warmińskim PDF Drukuj artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór oświadczenia)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia)

Załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, zadanie nr 1)

Załącznik nr 6 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, zadanie nr 2)

Załącznik nr 7 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, zadanie nr 3)

Załącznik nr 8 do SIWZ (wzór wykazu zrealizowanych robót budowlanych)

 

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (wzór)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnieszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.