Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wyrok uniewinniający w sprawie o pomówienie spółki ZAP Sznajder Batterien
Wyrok uniewinniający w sprawie o pomówienie spółki ZAP Sznajder Batterien PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie VII Wydział Karny Odwoławczy w dniu 12 kwietnia 2018 r. uniewinnił Henryka R. od popełnienia czynów związanych z pomówieniem spółki ZAP Sznajder Batterien. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie wyrokiem z dnia 29 grudnia 2017 r. uznał Henryka R. za winnego tego, że w dniu 28 listopada 2014 roku w Korszach, w trakcie realizowanego na żywo programu telewizyjnego ,,To jest temat” w TVP Info, pomówił spółkę ZAP Sznajder Batterien (tj. czyn z art. 212 §2 kk w zw. z art. 212 §1 kk). Jego przewinienie miało polegać na oświadczeniu, że Zakład Recyklingu Akumulatorów w Korszach, którego właścicielem jest Lech Sz. stoi nielegalnie oraz, że instytucje państwowe nie reagują na zamknięcie zakładu, albowiem ,,przysłowiową łapę nad tym zakładem trzyma Wicepremier Piechociński”. W ocenie Sądu pierwszej instancji oskarżony wydając takie oświadczenie wpłynął na utratę zaufania do działalności prowadzonej przez pokrzywdzonego i za to został ukarany grzywną w wysokości 5 tys. zł.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie tym samym wyrokiem uniewinnił Henryka R. od dwóch innych zarzutów związanych z pomówieniem spółki ZAP Sznajder Batterien oraz Lecha Sz. w 2014 roku.

Apelacje od powyższego rozstrzygnięcia wnieśli pełnomocnik oskarżycieli prywatnych oraz obrońca oskarżonego.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym w dniu 12 kwietnia 2018 r. zaskarżony wyrok zmienił w ten sposób, że uniewinnił oskarżonego Henryka R. od czynów, za które został skazany przez Sąd pierwszej instancji. Natomiast w zakresie, w którym Sąd Rejonowy uniewinnił oskarżonego, Sąd Odwoławczy utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.

Wyrok jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.