Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Mrągowie oraz w Ośrodku Kuratorskim w Biskupcu
Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Mrągowie oraz w Ośrodku Kuratorskim w Biskupcu PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie wstępne)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie wstępne)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Projekt umowy - zadanie nr 1)

Załącznik nr 5 do SIWZ (Projekt umowy - zadanie nr 2)

Załącznik nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1)

Załącznik nr 7 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2)

Załącznik nr 8 do SIWZ (Wykaz robót budowlanych)

Załącznik nr 9 do SIWZ (Wykaz osób)

 

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.