Strona główna Informacje Ochrona danych osobowych
Cel – zapewnienie literatury fachowej i publikacji PDF Drukuj artykuł

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
1. Przetwarzamy dane osobowe czytelników biblioteki.
2. Przetwarzamy dane dotyczące naszych dostawców i dane osobowe osób reprezentujących dostawców.

Czytelnicy biblioteki

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: imię i nazwisko, miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail.
  Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań.

Skąd mamy dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest zapewnianie literatury fachowej i publikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe nie są udostępniane, służą sprawom administracyjnym i statystycznym (pozbawionych danych identyfikujących osoby fizyczne) Sądu Okręgowego w Olsztynie;
 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres korzystania z zasobów Biblioteki Fachowej Sądu Okręgowego w Olsztynie. Po cofnięciu przez Panią/Pana wyrażonej zgody, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Czy podanie danych jest wymagane?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym brak ich podania uniemożliwia korzystanie przez Panią/Pana z zasobów Biblioteki Fachowej Sądu Okręgowego w Olsztynie.

 


Nasi dostawcy oraz osoby reprezentujące dostawców


Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: wystawca faktury, adres, telefon, NIP, REGON, nazwa banku i numer konta bankowego, imię i nazwisko osoby wystawiającej fakturę.
  Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań.

Skąd mamy dane osobowe?
Dane dotyczące dostawcy i osoby reprezentującej go mamy bezpośrednio od dostawcy.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest zapewnianie literatury fachowej i publikacji. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, brak ich podania uniemożliwia opłacenie faktury/rachunku.
Podanie innych danych jest dobrowolne, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.