Strona główna Informacje Ochrona danych osobowych
Cel – zapewnienie obsługi prawnej i medialnej PDF Drukuj artykuł

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
1. Przetwarzamy dane osobowe radcy prawnego oraz zewnętrznego biura prasowego.

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

  • Dane osobowe zwykłe: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, numeru prawa wykonywania zawodu, numer PESEL, numer NIP, seria i nr dowodu osobistego, nazwa podmiotu gospodarczego, dane do ZUS, dane do urzędu skarbowego, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-mail.

Skąd mamy dane osobowe?
Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest zapewnienie obsługi prawnej i medialnej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy.

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

  • Dane osobowe nie są udostępniane publicznie.
  • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
  • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres trwania umowy, oraz przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?
Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest wymogiem umownym, brak podania danych osobowych uniemożliwią realizację obowiązków wynikających z zawartych umów.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.