Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Postępowanie odwoławcze w sprawie byłego wójta Gietrzwałdu
Postępowanie odwoławcze w sprawie byłego wójta Gietrzwałdu PDF Drukuj artykuł


W dniu 7 czerwca 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczęła się rozprawa w postępowaniu odwoławczym Marcina S. oskarżonego o przestępstwa związane z
podrabianiem projektów decyzji w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie pod koniec 2016 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Marcinowi S., w którym zarzuciła mu popełnienie szeregu przestępstw (1 zarzut z art. 231 §2 i art. 270 §1 kk i art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz 195 zarzutów z art. 231 §1 kk i art. 270 § 1 kk w z art. 11 § 2 kk) w okresie od maja 2011 do maja 2014 r., gdy był inspektorem w Referacie Planowania Przestrzennego, Drogownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

W pierwszym i zarazem najpoważniejszym zarzucie prokurator oskarżył Marcina S. o to, że podrobił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, a następnie uzyskał poświadczenie wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosku o uzgodnienie tego projektu, choć w rzeczywistości akta takiej sprawy do tego urzędu nigdy nie wpłynęły. Następnie wójt gminy na podstawie tak przygotowanego projektu ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech domów jednorodzinnych. Według ustaleń prokuratury oskarżony kupił później jedną z działek objętych tą decyzją, co miało wskazywać, że działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej.

Pozostałe zarzuty przedstawione Marcinowi S. dotyczyły tego, że będąc funkcjonariuszem publicznym – pracownikiem w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie upoważnionym do prowadzenia postępowań administracyjnych, miał podrabiać projekty decyzji dotyczące ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czyny przypisane mu w akcie oskarżenia miały polegać na tym, że po uzyskaniu od uprawnionego urbanisty projektu decyzji, przy pomocy kseromontażu lub komputerowych programów graficznych, dokonywał zmian w jego treści, nanosił parafkę i pieczęć urbanisty, a w kilku przypadkach, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w ogóle nie wystąpił do uprawnionego urbanisty o sporządzenie projektu decyzji, lecz sam sporządził taki projekt. Następnie przygotowane w ten sposób projekty decyzji umieszczał w aktach postępowań administracyjnych i przesyłał do uzgodnienia do właściwych organów, czym miał działać na szkodę interesu publicznego.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 26 lutego 2018 r. uznał Marcina S. za winnego popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów (przy czym sąd przyjął, że czyny opisane w punktach od 2 do 196 aktu oskarżenia stanowią ciąg przestępstw) i za to skazał go na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat tytułem próby. Sąd orzekł wobec oskarżonego także karę grzywny w wysokości 5 tys. zł oraz trzyletni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk funkcjonariusza publicznego administracji państwowej i samorządowej.

Powyższy wyrok został zaskarżony zarówno przez prokuratora, jak i obrońcę oskarżonego.

Rozprawa w postępowaniu odwoławczym rozpoczęła się w dniu 7 czerwca 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Sąd w trakcie rozprawy uprzedził strony o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej wszystkich czynów zarzucanych oskarżonemu poprzez potraktowanie ich jako czyn ciągły wyczerpujący znamiona art. 231 §1 kk w zb. z art. 270 §1 lub 2a w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk.

Rozprawa została odroczona do dnia 15 czerwca 2018 r. na godz. 12.30 (sala 417).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 7 czerwca 2018 r.
 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.