Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wyrok za przestępstwa korupcyjne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
Wyrok za przestępstwa korupcyjne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Szczytnie wydał wyrok skazujący wobec Marka D., byłego naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w WSPol w Szczytnie. Tym samym wyrokiem został skazany także przedsiębiorca Krzysztof K.

Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego w Szczytnie pod koniec kwietnia 2015 r. Markowi D. prokurator przedstawił trzy zarzuty. W pierwszej kolejności został on oskarżony o to, że w 2011 r., jako naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w związku z przetargiem na remont jednego z budynków uczelni, zażądał od przedsiębiorcy korzyści majątkowej w kwocie 30 tys. zł w zamian za uzyskanie przez współpracującą z nim firmę kontraktu na podwykonawstwo w tym zamówieniu publicznym (tj. o czyn z art. 228 §4 kk). Drugi zarzut przedstawiony Markowi D. dotyczył przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2011 r., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na rzecz przedsiębiorstwa prowadzonego przez Krzysztofa K. (oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego WSPol w Szczytnie na przebudowę jednego z budynków uczelni) oraz działania na szkodę interesu publicznego zamawiającego i interesu prywatnego innego przedsiębiorcy (tj. czynu z art. 231 §2 kk w zw. z art. 270 §1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 §2 kk). W trzecim zarzucie Marek D. został oskarżony o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez utrudnianie przetargu publicznego w 12 innych postępowaniach prowadzonych w latach w 2008 – 2011 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tj. o czyn z art. 231 §2 kk w zw. z art. 305 §1 kk w zw. z art. 12 kk).

W tej samej sprawie prokurator oskarżył również przedsiębiorcę budowlanego Krzysztof K. Odpowiadał on za pomocnictwo w popełnieniu jednego z przestępstw korupcyjnych zarzucanych Markowi D. (tj. o czyn z art. 18 §3 kk w zw. z art. 270 §1 kk.

Sąd Rejonowy w Szczytnie wyrokiem z dnia 12 czerwca 2018 r. uznał obu oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów. Marek D. został za to skazany na karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 30 tys. zł. Sąd orzekł wobec niego również środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowiska związanego z gospodarowaniem środkami publicznymi na okres 8 lat.

Krzysztof K. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby. Sąd wymierzył mu również karę grzywny w kwocie 22,5 tys. zł oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na okres 3 lat.

Wyrok w powyższej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 26 czerwca 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.