Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Ksiądz oskarżony o molestowanie seksualne małoletnich prawomocnie skazany
Ksiądz oskarżony o molestowanie seksualne małoletnich prawomocnie skazany PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 29 czerwca 2018 r. zmienił wyrok Sądu I instancji i skazał Jarosława M. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz na dodatkową karę grzywny w wysokości 10 tys. zł.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce oskarżyła  Jarosławowa M. (duchownego) o dopuszczenie się oraz usiłowanie dopuszczenia się wobec ośmiu dziewczynek poniżej 15 roku życia tzw. innej czynności seksualnej (tj. o czyny z art. 200 § 1 k.k. , art. 13 § 1   k.k.  w zw. z art. 200 § 1 k.k.). Jarosławowi M. przedstawiono w sumie 9 zarzutów. Do zdarzeń objętych aktem oskarżenia miało dochodzić w latach  1997-2000 oraz w roku 2011 i 2012, w miejscowościach B., G. oraz K., na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Proces Jarosława M. rozpoczął się w kwietniu 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie. Postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności rozprawy.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie wyrokiem z dnia 2 października 2017 r. uznał Jarosława M. za winnego popełnienia czterech zarzucanych mu czynów i za to skazał go na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Sąd także zobowiązał oskarżonego do powstrzymywania się w okresie 5 lat od przebywania w miejscach związanych z edukacją i wychowaniem osób małoletnich do 18 roku życia oraz zakazał kontaktowania się z czterema pokrzywdzonymi w sprawie osobami. Sąd Rejonowy tym samym wyrokiem uniewinnił Jarosława M. od trzech zarzucanych mu przestępstw. Natomiast w odniesieniu  do dwóch pozostałych czynów Sąd postępowanie przeciwko Jarosławowi M. umorzył z uwagi na przedawnienie ich karalności.

Powyższy wyrok został zaskarżony przez prokuratora oraz oskarżonego i jego obrońców.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 29 czerwca 2018 r. zaskarżone rozstrzygnięcie zmienił w taki sposób, że ustalił, iż cztery czyny, za które Sąd I instancji skazał Jarosława M. i orzekł karę łączną pozbawienia wolności, stanowią ciąg przestępstw z art. 200 § 1 k.k w zw. z art. 91 § 1 k.k w zw. z art. 4 § 1 k.k. Sąd odwoławczy wymierzył mu za to karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby. Sąd orzekł wobec oskarżonego również karę grzywny w wysokości 10 tys. zł.

W pozostałym zakresie wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie został utrzymany w mocy, a to oznacza, że Jarosław M. przez 5 lat ma także obowiązek powstrzymywania się od przebywania w miejscach związanych z edukacją i wychowaniem osób małoletnich do 18 roku życia oraz zakaz kontaktowania się z czterema pokrzywdzonymi w sprawie osobami. 

Wyrok w powyższej sprawie jest prawomocny.

Sędzia   Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 29 czerwca 2018 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.