Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Kara grzywny za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
Kara grzywny za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem nakazowym z dnia 28 czerwca 2018 r. skazał przedsiębiorcę Grzegorza S.  na karę 10 tys. zł grzywny za powierzenie cudzoziemcom nielegalnego wykonywania pracy.

Placówka Straży Granicznej w Olsztynie w dniu 6 czerwca 2018 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o ukaranie Grzegorza S., przedsiębiorcy prowadzącego agencję pracy tymczasowej w Olsztynie.

Grzegorz S. został obwiniony o popełnienie w 2017 r. wykroczeń polegających na powierzeniu 239 obywatelom Ukrainy nielegalnego wykonywania pracy (tj. o wykroczenia z art. 120 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Grzegorz S. odpowiadał za to, że zatrudniając obywateli Ukrainy nie dotrzymywał warunków określonych w zarejestrowanym w miejscowym urzędzie pracy oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy w zakresie rodzaju, wysokości wynagrodzenia i miejsca wykonywanej pracy. Wykroczenie Grzegorza S. w niektórych przypadkach polegało również na tym, że powierzył on obywatelom Ukrainy wykonywanie pracy nie posiadając zarejestrowanych w miejscowym urzędzie pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy na terenie RP oraz nie uzyskując we właściwym miejscowo Urzędzie Wojewódzkim zezwolenia na taką pracę.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem nakazowym z dnia 28 czerwca 2018 r. uznał obwinionego Grzegorza S. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to skazał go na karę grzywny w wymiarze 10 tys. zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 19 lipca 2018 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.