Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadają wyroki w sprawach o złamanie zakazu handlu w niedzielę
Zapadają wyroki w sprawach o złamanie zakazu handlu w niedzielę PDF Drukuj artykuł


Od wprowadzenia w życie nowych przepisów o ograniczeniu sprzedaży w niedzielę i święta do sądów rejonowych w okręgu olsztyńskim wpłynęło 26 spraw o ukaranie przedsiębiorców za naruszenie zakazu handlu.

W dniu 1 marca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Od tego czasu do sądów rejonowych w okręgu olsztyńskim wpłynęło 26 spraw o ukaranie przedsiębiorców za złamanie zakazu sprzedaży. Wnioski o ukaranie dotyczyły wykroczenia z art. 10 ust. 1 tejże Ustawy, który stanowi, że „kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł”.

Do tej pory tylko cztery sprawy zakończyły się wydaniem prawomocnego wyroku. W trzech przypadkach były to wyroki skazujące, gdzie dwóch obwinionych zostało ukaranych grzywną w wysokości 500 zł oraz 1500 zł, a wobec jednego obwinionego sąd odstąpił od wymierzenia mu kary. Natomiast sprawa jednego przedsiębiorcy zakończyła się prawomocnym orzeczeniem uniewinniającym.

W okresie od maja do końca lipca br. w sądach rejonowych zapadło też 11 wyroków nieprawomocnych: 9 przedsiębiorców zostało ukaranych grzywną w kwotach od 1000 do 4000 zł, a dwóch uniewinniono. Natomiast 11 spraw jest w toku i czekają dopiero na rozpatrzenie.

Najwięcej, bo aż 9 wniosków o ukaranie za złamanie zakazu handlu w niedzielę wpłynęło do Sądu Rejonowego w Olsztynie. W olsztyńskim sądzie zapadło już 7 nieprawomocnych wyroków: 6 obwinionych zostało ukaranych grzywną w kwocie po 1000 zł, a jeden obwiniony został uniewinniony.

Dodajmy, że wnioski o ukaranie za naruszenie zakazu handlu w niedzielę wpłynęły również do sądów rejonowych w Szczytnie (5 spraw), Bartoszycach (4 sprawy), Giżycku (3 sprawy), Węgorzewie (2 sprawy) oraz Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim i Piszu (po 1 sprawie).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2018 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.