Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Kara ograniczenia wolności za znieważenie obywateli Ukrainy
Kara ograniczenia wolności za znieważenie obywateli Ukrainy PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2018 r. skazał Roberta D. na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności za publiczne znieważenie ukraińskiego małżeństwa. Wyrok jest prawomocny.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Północ oskarżył Roberta D. o to, że w okresie od dnia 17 do 26 października 2016 r. w Olsztynie publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób pochodzenia ukraińskiego oraz znieważył małżeństwo H., obywateli Ukrainy. Podstawą zarzutu przedstawionego D. miało być umieszczenie na samochodzie ukraińskich małżonków, a także w okolicy ich miejsca zamieszkania łącznie trzech naklejek samoprzylepnych przedstawiających płonące zabudowania i napis „UPA UKRAIŃSCY MORDERCY” oraz przekreślony wizerunek Stepana Bandery. Ponadto prokurator zarzucił D. posiadanie w celu rozpowszechniania czterech naklejek zawierających treści służące do nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym (tj. o czyn z art. 256 §1 kk w zb. z art. 257 §1 kk w zb z art. 256 §2 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk).

Robert D. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Sąd Rejonowy w Olsztynie po zbadaniu tej sprawy doszedł do wniosku, że zachowanie Roberta D. w odniesieniu do małżeństwa H. nie wypełniło znamion przestępstwa nawoływania do nienawiści wobec osób pochodzenia ukraińskiego. Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2018 r. uznał natomiast oskarżonego za winnego znieważenia małżonków H. z powodu ich przynależności narodowej oraz posiadania w celu rozpowszechniania czterech naklejek o treści nawołującej do nienawiści na tle narodowościowym (tj. czynu z art. 257 kk w zb. z art. 256 §2 w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z 12 kk). Robert D. został skazany za ten czyn na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającego na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w miesiącu.

Apelacje od tego rozstrzygnięcia wnieśli prokurator, oskarżony i jego obrońca.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 21 sierpnia 2018 r. zmienił wyrok w taki sposób, że uznał Roberta D. za winnego publicznego znieważenia małżeństwa obywateli Ukrainy z powodu ich przynależności narodowej, ale jednocześnie nie dopatrzył się czynu zabronionego w tym, że oskarżony posiadał w swoim mieszkaniu cztery naklejki z przekreślonymi wizerunkami Stepana Bandery. W konsekwencji Sąd Odwoławczy złagodził karę wymierzoną Robertowi D. do  4 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w miesiącu.

Sąd Okręgowy wydając taki wyrok nie dał wiary tłumaczeniom oskarżonego, że jego działania miały jedynie charakter edukacyjno-historyczny, że działał pod wpływem filmu „Wołyń”. Robert D. nie umieścił tych naklejek na całym osiedlu, ani nie udostępnił ich szerszemu gronu odbiorców. Nakleił je natomiast na konkretny pojazd, wiedząc, że należy do małżeństwa Ukraińców. Dlatego też Sąd przyjął, że oskarżony chciał i publicznie znieważył konkretne osoby z powodu ich przynależności narodowej.

Wyrok jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 21 sierpnia 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.