Zapraszamy na stronę: PDF Drukuj artykuł

www.pokrzywdzeni.gov.pl

Rada do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości z dokumentami dla pokrzywdzonych

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodków świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, placówek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.