Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i Piszu
Realizacja usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i Piszu PDF Drukuj artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Struktura zatrudnienia)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Oświadczenie wstępne)

Załącznik nr 5 do SIWZ (Oświadczenie wstępne)

Załącznik nr 6 do SIWZ (Projekt umowy)

 

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

 

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o zmianie SIWZ

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) -ZMIANA

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.