Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Komunikat w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie
Komunikat w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł


Uprzejmie informuję, że w dniu 4 września 2018 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie otrzymał pismo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zawiadamiające o
możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego Macieja Nawackiego, Prezesa SR w Olsztynie oraz członka KRS.

Zawiadomienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczy wypowiedzi medialnej sędziego Macieja Nawackiego z dnia 28 sierpnia 2018 r., w której miał stwierdzić m.in., że sędziowie Sądu Najwyższego „dopuszczają się naruszenia łamania prawa w Polsce”.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy SO w Olsztynie podejmie przewidziane prawem czynności wyjaśniające w tej sprawie po powrocie z urlopu wypoczynkowego, co nastąpi w dniu 10 września 2018 r.

Jednocześnie pragnę poinformować, że jakkolwiek wniosek został zaadresowany bezpośrednio do Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie i dlatego ten sędzia w pierwszej kolejności, po powrocie z urlopu powinien zapoznać się z tym pismem, to zgodnie z obowiązującymi przepisami (art.112 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) właściwy do zajęcia się sprawą sędziego pełniącego obowiązki prezesa sądu rejonowego jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie apelacyjnym (w tym przypadku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku).

Informuję również, że w dniu 3 września 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Przewodnicząca Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie Pani Danuta Hryniewicz otrzymała pismo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z prośbą o poddanie pod obrady Kolegium SO w Olsztynie sprawy wypowiedzi medialnej sędziego Macieja Nawackiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie niezwłocznie skieruje powyższą sprawę na posiedzenie Kolegium w celu zajęcia stanowiska bądź podjęcia stosownych działań.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 5 września 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.