Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Uchwała i zarządzenie w sprawie wypowiedzi medialnych sędziego sądu rejonowego
Uchwała i zarządzenie w sprawie wypowiedzi medialnych sędziego sądu rejonowego PDF Drukuj artykuł


Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 12 września 2018 r. podjęło uchwałę dotyczącą wypowiedzi medialnych sędziego Macieja Nawackiego. W tym samym dniu zapadła także decyzja w sprawie zawiadomienia
o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego Macieja Nawackiego.

W dniu 3 września 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Przewodnicząca Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie Pani Danuta Hryniewicz otrzymała pismo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z prośbą o poddanie pod obrady Kolegium SO w Olsztynie sprawy wypowiedzi medialnej sędziego Macieja Nawackiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.

W związku z tym pragnę poinformować, że Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 12 września 2018 r. podjęło uchwałę następującej treści:

„W nawiązaniu do wypowiedzi SSR Macieja Nawackiego zaprezentowanej w dniu 28 sierpnia 2018 r. w materiale telewizyjnym wyemitowanym w głównym wydaniu programu informacyjnego „Fakty” stacji TVN, rozwiniętej w wywiadzie radiowym z dnia 6 września 2018 r. wyemitowanym w stacji Polskie Radio Olsztyn, w których sugeruje, iż sędziowie Sądu Najwyższego przy wydaniu orzeczenia z dnia 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt III UZP 4/18, m.in. zawieszającego stosowanie niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r., dopuścili się oczywistego i rażącego naruszenia prawa i w związku z tym mogą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną, Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie stanowczo uznaje, iż takie zachowanie sędziego sądu powszechnego stanowi przekroczenie zasady rzeczowej krytyki orzeczenia najwyższej instancji sądowej, która godzi jednocześnie w jej autorytet (§ 4 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych). Także jako sprzeczną z dobrymi obyczajami (§ 2 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych) należy traktować tę część wypowiedzi sędziego, która zawiera groźbę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Sadu Najwyższego, którzy brali udział w wydaniu wspomnianego orzeczenia”.

Jednocześnie przypomnę, że w dniu 4 września 2018 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie otrzymał pismo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zawiadamiające o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego Macieja Nawackiego, Prezesa SR w Olsztynie oraz członka KRS. Zawiadomienie dotyczyło wypowiedzi medialnej sędziego Macieja Nawackiego z dnia 28 sierpnia 2018 r., w której miał stwierdzić m.in., że sędziowie Sądu Najwyższego „dopuszczają się naruszenia łamania prawa w Polsce”.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie zapoznał się z tym pismem i na podstawie art. 112 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018 r. 23 z późn. zm.) wydał w dniu 12 września 2018 r. zarządzenie o przekazaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przez sędziego Macieja Nawackiego przewinienia dyscyplinarnego według właściwości Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, albowiem dotyczy ono osoby, która pełni funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 12 września 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.