Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Łagodniejsza kara dla mechanika oskarżonego o oszustwa
Łagodniejsza kara dla mechanika oskarżonego o oszustwa PDF Drukuj artykuł


W dniu 20 września 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie zapadł wyrok w sprawie odwoławczej Radosława T. oskarżonego o oszustwa związane m.in. z
oferowaniem sprowadzenia pojazdów z zagranicy. Sąd uniewinnił oskarżonego od części zarzutów i obniżył mu karę do 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w dniu 8 lutego 2017 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Radosławowi T., mieszkańcowi powiatu olsztyńskiego podejrzanemu o dokonanie w latach 2011 – 2016 szeregu przestępstw na szkodę 8 osób.

Radosław T. pracował jako mechanik w należącym do jego żony warsztacie samochodowym znajdującym się na terenie jednej z miejscowości pod Olsztynem. Prokurator zarzucił mu dokonanie ośmiu oszustw (czyny z art. 286 § 1 kk) polegających m.in. na wprowadzeniu osób pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru sprowadzenia z zagranicy pojazdów osobowych, a w jednym przypadku samochodu ciężarowego. Oskarżony swoim działaniem miał doprowadzić pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwotach od 5 do ponad 160 tys. zł.

Proces w tej sprawie (sygn. akt II K 121/17) toczył się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Radosław T. w złożonych w trakcie rozprawy wyjaśnieniach nie przyznał się do popełnienia żadnego z zarzucanych mu czynów.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 5 lutego 2018 r. uznał Radosława T. za winnego popełnienia 7 z 8 zarzucanych mu czynów i za to (przy przyjęciu, że stanowią one ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk) skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd zobowiązał go również do naprawienia szkody na rzecz 7 osób pokrzywdzonych w tej sprawie. Tym samym wyrokiem oskarżony został uniewinniony od jednego z przedstawionych mu zarzutów.

Apelacje od powyższego rozstrzygnięcia zostały wniesione przez obrońcę oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego oraz prokuratora.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 20 września 2018 r. w znacznej części zmienił wyrok sądu I instancji, m.in. poprzez uniewinnienie Radosława T. od czterech czynów oraz orzeczenie wobec oskarżonego kary łącznej 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności za pozostałe zarzucane mu przestępstwa (chodzi o trzy czyny, z których dwa zostały zaliczone do ciągu przestępstw) popełnione na szkodę trzech osób.

Sąd podając ustne motywy orzeczenia wskazał, że w czynach, co do których zapadł wyrok uniewinniający, w zachowaniu oskarżonego nie dopatrzył się działania z góry powziętym zamiarem oszukania innych osób, a tylko w takim przypadku możemy mówić o przestępstwie oszustwa. Nie każde niewywiązanie się z umowy jest przestępstwem. Sprawcy należy udowodnić, że od samego początku miał zamiar oszukania swoich partnerów w biznesie. Pomimo uniewinnienia, osoby, którym oskarżony jest winien pieniądze mogą domagać się ich zwrotu w drodze postępowania cywilnego.

Sąd uzasadniając wymiar kary zwrócił uwagę, że w przypadku dwóch pokrzywdzonych szkoda została w całości i w części naprawiona.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski- Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 20 września 2018 r.  


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.