Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wyrok w sprawie o czynienie przygotowań do zamachu na konstytucyjne organy RP
Wyrok w sprawie o czynienie przygotowań do zamachu na konstytucyjne organy RP PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 20 września 2018 r. skazał na karę łączną 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności Wojciecha K. oskarżonego m.in. o
czynienie przygotowań do zamachu na konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok nie jest prawomocny.

Podlaski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Białymstoku w dniu 8 lutego 2018 r. skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, w tym Wojciechowi K., mieszkańcowi powiatu olsztyńskiego podejrzanemu m.in. o czynienie przygotowań do zamachu na konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej (tj. o czyn z art. 128 § 2 kk w zb. z art. 171 §1 kk w zb. z art. 263 §2 kk).

Według ustaleń prokuratury, Wojciech K. miał przygotowywać się do tego przestępczego działania od września 2014 r. do stycznia 2017 r., gromadząc i posiadając w miejscu swojego zamieszkania (w budynku mieszkalnym i gospodarczym), bez wymaganego zezwolenia, kilkadziesiąt kilogramów substancji wybuchowych (np. azotan amonu, miedziankit, nitrometan), a także kilkaset kilogramów substancji, które mogą być użyte do wyrobu materiałów wybuchowych (np. azotan baru, chloran potasu, gliceryna) oraz przyrządy wybuchowe (lonty, spłonki). Zgromadzone przez niego chemikalia mogły sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu ludzi albo mienia w wielkich rozmiarach.

Wojciech K. w tym samym celu, w oparciu o uzyskane pozwolenie na broń, miał także nabyć i posiadać 25 jednostek broni palnej różnego rodzaju i kalibru, w tym szczególnie niebezpieczne karabinki automatyczne oraz broń przystosowaną do strzelania z użyciem tłumika. Z ustaleń prokuratury wynika również, że podejrzany kupował i gromadził amunicję w łącznej ilości około 25 tys. sztuk, w tym szczególnie niebezpieczną amunicję z rdzeniem stalowym.

Trzy pozostałe zarzuty przedstawione Wojciechowi K. dotyczyły handlu amunicją bez wymaganego zezwolenia, udostępnienia broni i amunicji osobom nieuprawnionym oraz poświadczenia nieprawdy w dokumencie.

Aktem oskarżenia w tej sprawie został objęty także Artur Ć., mieszkaniec Warszawy podejrzany o posiadanie amunicji bez wymaganego zezwolenia. Dwaj pozostali oskarżeni, Krzysztof G. oraz Tadeusz B.,  to mieszkańcy województwa śląskiego. Obu mężczyznom prokuratura zarzuciła m.in. nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji.

Wojciech K. został zatrzymany w dniu 7 czerwca 2016 r. i od tego czasu przebywał w areszcie. Przesłuchany wielokrotnie w charakterze podejrzanego ostatecznie nie przyznał się do popełnienia żadnego z zarzucanych mu czynów.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 22 maja 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Sąd po odczytaniu przez prokuratora aktu oskarżenia wyłączył jawność rozprawy na czas składania wyjaśnień przez oskarżonych, ponieważ uznał, że prowadzenie rozprawy jawnie w tej części mogłoby naruszyć ważny interes państwa.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 20 września 2018 r. Sąd Okręgowy uznał Wojciecha K. za winnego popełnienia wszystkich zarzucanych mu przestępstw i wymierzył mu za to karę łączną 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy w Olsztynie tym samym wyrokiem skazał Artura Ć. karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, Krzysztofa G. na karę łączną w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz Tadeusza B. na karę łączną w rozmiarze 2 lat pozbawienia wolności.

Ponadto wszyscy oskarżeni zostali obciążeni kosztami postępowania w częściach im przypadającym.

Sąd podając ustne motywy wyroku podkreślił, że powyższa sprawa ma charakter bezprecedensowy. Główny oskarżony Wojciech K. z racji pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz pewnych zainteresowań hobbystycznych posiadał rozległą wiedzę na temat broni palnej, sportowej i kolekcjonerskiej, a także dobre umiejętności strzeleckie. Wojciech K. był niezadowolony z sytuacji polityczno-gospodarczej panującej w Polsce. Swoje niezadowolenie początkowo wyrażał poprzez udział w różnego rodzaju ruchach społecznych, a następnie we wpisach publikowanych na portalu społecznościowym bądź przez rozmowy telefoniczne prowadzone z różnymi osobami, które poznał za pośrednictwem sieci internetowej. Z uwagi na to, że wpisy zamieszczane przez oskarżonego zawierały krytyczne i obraźliwe komentarze dotyczące osób narodowości żydowskiej i polityków pełniących wysokie funkcje w administracji rządowej stosowne czynności rozpoznawczo-zapobiegawcze zostały podjęte przez olsztyńską delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sąd stwierdził, że działania ABW w tej sprawie były prawidłowe i nie budzą jakichkolwiek wątpliwości pod względem ich legalności.

Sąd podkreślił, że nie dał wiary wyjaśnieniom Wojciecha K., w których bagatelizował swoje działania i stwierdzał, że to była tylko zabawa. W ocenie Sądu konsekwentne działania oskarżonego (poprzez organizowanie osób, poprzez rozmowy telefoniczne, poprzez wpisy na portalach internetowych, poprzez gromadzenie broni i amunicji) wskazują, że celem jego działania były przygotowania do zamachu na konstytucyjne organy władzy.

W tym samym dniu Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowił uchylić zastosowany dotychczas wobec Wojciecha K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i w jego miejscu zastosować dozór policji z obowiązkiem stawiennictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie dwa razy w tygodniu oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Sąd podejmując decyzję o zmianie środka zapobiegawczego uznał, że dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania nie jest konieczne, a z uwagi na zły stan zdrowia oskarżonego należy umożliwić mu podjęcie hospitalizacji w warunkach wolnościowych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 20 września 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.