Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy
Wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa)

Załącznik nr 6 do SIWZ (wykaz osób oddelegowanych  do realizacji zamówienia)

Załącznik nr 7 do SIWZ (wykaz zrealizowanych robót/ zamówień)

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.