Usługi sprzątania PDF Drukuj artykuł

Świadczenie usług sprzątania w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, OZSS w Olsztynie i w Mrągowie oraz w Sądzie Rejonowym w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy oraz Piszu wraz z utrzymaniem terenów przyległych”

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu (DUUE)

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

Załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

Załącznik nr 1b do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3

Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6

Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - Jedonlity Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt umowy dla zadania nr 2

Załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt umowy dla zadania nr 3

Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy dla zadania nr 4

Załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt umowy dla zadania nr 5

Załącznik nr 14 do SIWZ - Projekt umowy dla zadania nr 6

Załącznik nr 15 do SIWZ - "Plan kontroli jakości sprzątania"

Załącznik nr 16 do SIWZ - wykaz zrealizowanych usług (wzór)

Załącznik nr 17 do SIWZ - wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia (wzór)

 

Odpowiedzi na pytania (1)

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 

Zawiadomienie o wyborze oferty - zadanie nr 1

„Świadczenie usług sprzątania w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, OZSS w Olsztynie
i w Mrągowie oraz w Sądzie Rejonowym w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie,
Nidzicy oraz Piszu wraz z utrzymaniem terenów przyległych”


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.