Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wyrok uniewinniający ws. zawieszenia bannera na olsztyńskich „szubienicach”
Wyrok uniewinniający ws. zawieszenia bannera na olsztyńskich „szubienicach” PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 11 października 2018 r. uniewinnił Wojciecha K. od popełnienia wykroczenia związanego z zawieszeniem bannera na zabytkowym pomniku w centrum Olsztyna bez zgody administratora pomnika. Wyrok jest prawomocny.

Komendant Miejski Policji w Olsztynie wniósł do Sądu Rejonowego w Olsztynie o ukaranie Wojciecha K. za to, że w dniu 22 stycznia 2018 r. zawiesił baner o treści „Pomnik wdzięczności za zniewolenie” na Pomniku Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej bez zgody administratora pomnika (tj. za czyn z art. 63a kw).

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 25 czerwca 2018 r. uznał Wojciecha K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu (przyjmując kwalifikację z art. 63a §1 kw) i za to wymierzył mu karę grzywny w kwocie 200 zł. Sąd Rejonowy w pisemnym uzasadnieniu wyroku przywołał wyjaśnienia obwinionego, w których m.in. uznał on, że był uprawniony do zawieszenia banera na pomniku w proteście przeciwko reliktowi ustroju totalitarnego, a swoje zachowanie określił mianem edukacji historycznej społeczeństwa. Jednak w ocenie Sądu Rejonowego takie zachowanie nie zasługiwało na usprawiedliwienie.

Obwiniony wniósł apelację od powyższego rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 11 października 2018 r. zaskarżony wyrok zmienił i uniewinnił Wojciecha K. od popełnienia wykroczenia. Sąd Okręgowy uznał, że czyn zarzucany obwinionemu nie był społecznie szkodliwy, wobec czego nie był też wykroczeniem.

Wyrok jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 12 października 2018 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.