Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla byłego prezesa spółdzielni mieszkaniowej
Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla byłego prezesa spółdzielni mieszkaniowej PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 12 października 2018 r. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Zenona Procyka kwotę 111 tys. zł odszkodowania oraz 500 tys. zł zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie w sprawie karnej, w której został prawomocnie uniewinniony.

Zenon Procyk, były prezes jednej z olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych wniósł do Sądu Okręgowego w Olsztynie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie w sprawie Prokuratury Okręgowej w Elblągu o sygn. I Ds 36/04 w okresie od 16 maja 2005 r. do 20 stycznia 2006 r. W wymienionej wyżej sprawie karnej zapadły sądowe orzeczenia, które ostatecznie uniewinniły Zenona Procyka od zarzucanych mu czynów.

Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoznał wniosek Zenona Procyka i wyrokiem z dnia 12 października 2018 r. zasądził od Skarbu Państwa na jego rzecz kwotę 111 tys. zł tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę oraz kwotę 500 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania w okresie od 16 maja 2005 r. do 20 stycznia 2006 r.

Z uwagi na to, że jawność postępowania w tej sprawie była wyłączona, utajnione zostały także ustne motywy wyroku.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 12 października 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.