Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Apelacja w sprawie mechanika spod Bartoszyc bez rozpoznania
Apelacja w sprawie mechanika spod Bartoszyc bez rozpoznania PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 20 listopada 2018 r. pozostawił bez rozpoznania apelację Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w sprawie  mechanika oskarżonego o niewystawienie klientowi paragonu za wymianę żarówki.

Urząd Skarbowy w Bartoszycach na początku br. skierował do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wniosek o ukaranie Cezarego S., mechanika spod Bartoszyc.
Cezary S. został oskarżony o to, że w dniu 24 listopada 2017 r. w warsztacie samochodowym dokonał sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej usługi polegającej na wymianie żarówki w pojeździe (tj. o wykroczenie skarbowe z art. 62 §5 kks w zw. z art. 62 §4 kks).

Sąd Rejonowy w Bartoszycach wyrokiem nakazowym z dnia 27 kwietnia 2018 r. uznał Cezarego S. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, ale odstąpił od wymierzenia mu kary.

Urząd Skarbowy w Bartoszycach wniósł sprzeciw od powyższego wyroku, wobec czego sprawa została rozpoznana na zasadach ogólnych i skierowana na rozprawę. Wyrokiem z dnia 12 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach uznał Cezarego S. za winnego wykroczenia skarbowego, ale i tym razem odstąpił od wymierzenia kary, a także zwolnił oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych.

Sąd Rejonowy uznał, że sprawa Cezarego S. jest wypadkiem zasługującym na szczególne uwzględnienie. Wykroczenia dopuściła się osoba o niewielkiej wiedzy zakresu prawa podatkowego, nieprzeszkolona w zakresie obsługi fiskalnej klientów warsztatu samochodowego. Co więcej, w chwili przybycia kontroli Urzędu Skarbowego właściciel warsztatu opuszczał go dokonując wcześniej stosownego bilansu dnia. W warsztacie pozostał tylko oskarżony, który, co należy podkreślić nie tylko wykonał usługę, ale także z własnych zapasów przełożył brakującą żarówkę. W ocenie Sądu na częściowe zrozumienie może zasługiwać postępowanie oskarżonego – chęć udzielenia pewnej formy pomocy dwóm podróżującym kobietom za symboliczną kwotę 10 zł (w tym z uwzględnieniem ceny samej żarówki), przy czym należy mieć na uwadze, że usługa taka w serwisie kosztuje znacznie drożej.

Sąd Rejonowy dokonując całościowej oceny zachowania ooskarżonego wskazał, że dopuścił się on czynu zabronionego, lecz szkodliwość tego czynu nie jest znaczna. Ponadto Sąd wziął pod uwagę, że oskarżony jest osobą niekaraną i cieszącą się dobrą opinią. Wyżej wymienione okoliczności skłoniły Sąd do odstąpienia od wymierzenia mu kary.

Urząd Skarbowy w Bartoszycach wniósł apelację od powyższego wyroku. Jednak w dniu 15 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach o cofnięcie apelacji.

Sąd Okręgowy w Olsztynie zgodnie z przepisami postępowania karnego (art. 432 kpk), pomimo pisma o cofnięcie apelacji miał obowiązek skierować tę sprawę na posiedzenie lub rozprawę.

Na rozprawie w dniu 20 listopada 2018 r. przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Bartoszycach podtrzymał stanowisko o cofnięciu apelacji. W takiej sytuacji Sąd Okręgowy w Olsztynie w tym samym dniu postanowił pozostawić apelację bez rozpoznania, a kosztami postępowania odwoławczego obciążyć Skarb Państwa. Powyższa decyzja sądu odwoławczego oznacza, że wyrok Sądu I instancji, jaki zapadł w tej sprawie wobec Cezarego S. jest już prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 20 listopada 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.