Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Nie będzie procesu za koszulki z napisem „Konstytucja, Jędrek”
Nie będzie procesu za koszulki z napisem „Konstytucja, Jędrek” PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 23 listopada 2018 r. utrzymał w mocy postanowienie sądu niższej instancji o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie dwóch kobiet obwinionych o ubranie „Bab Pruskich” w koszulki z napisem „Konstytucja, Jędrek”.

Komendant Miejski Policji w Olsztynie skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o ukaranie Marty K. i Barbary R. za to, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 19.30 w Olsztynie przy ul. Stary Rynek nałożyły na rzeźby „Bab Pruskich” koszulki z napisem „Konstytucja, Jędrek” bez zgody ich właściciela (tj. o czyn z art. 63a §1 kw).

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. odmówił wszczęcia postępowania w powyższej sprawie, uznając, że czyn obwinionych nie zawiera znamion wykroczenia i nie posiada elementów społecznej szkodliwości.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w uzasadnieniu postanowienia wskazał, że w wyniku działań obwinionych rzeźby nie zostały w żaden sposób uszkodzone. Napisy na koszulkach nie zawierały haseł obraźliwych, nagannych, obrażających uczucia religijne.

Sąd wskazał również, że w przedmiotowej sprawie, jak wynika z czynności podjętych przez funkcjonariuszy policji, czyn obwinionych został oceniony jako nie zawierający elementu społecznej szkodliwości. Obwinione zostały poproszone jedynie o zdjęcie koszulek po zakończeniu happeningu. Działania te zostały uznane jako mieszczące się w prawie do wyrażenia opinii, prawie do krytyki, wolności słowa i przekonań, mających konstytucyjną gwarancję ochrony.

Komendant Miejski Policji w Olsztynie wniósł zażalenie na powyższe postanowienie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 23 listopada 2018 r. zaskarżone postanowienie Sądu I instancji utrzymał w mocy. Sąd odwoławczy wskazał, że Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił, że zachowanie obwinionych nie zawierało elementu społecznej szkodliwości, a wobec czego nie można zarzucać im odpowiedzialności za zarzucane wykroczenie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 23 listopada 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.