Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Protest wyborczy dotyczący ważności wyborów burmistrza Szczytna oddalony
Protest wyborczy dotyczący ważności wyborów burmistrza Szczytna oddalony PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r. oddalił protest wyborczy przeciwko ważności wyborów burmistrza Szczytna. Protest został złożony po wyborach samorządowych 2018.

W dniu 19 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny wpłynął protest wyborczy Henryka Ż. o zarządzenie ponownych wyborów na burmistrza Szczytna. Powyższa sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I Ns 357/18.

Wnioskodawca zarzucił naruszenie przepisów dotyczących głosowania, ustalania wyników głosowania lub wyników wyborów, mające wpływ na wynik wyborów z uwagi na prowadzoną w dniu 3 listopada 2018 r. agitację wyborczą kandydata na burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie „Razem dla Mieszkańców” w autobusach komunikacji miejskiej w Szczytnie, czyli na 24 godziny przed terminem wyborów. Uzasadniając swój protest wskazał, że w dniu 8 listopada 2018 r. w tygodniku „Kurek Mazurski” opublikowano artykuł dotyczący złamania ciszy wyborczej w dniu 3 listopada 2018 r., tj. na dzień przed wyborami na burmistrza Szczytna.

Sąd Okręgowy w Olsztynie po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 grudnia 2018 r. oddalił protest wyborczy Henryka Ż. Sąd Okręgowy podjął taką decyzję, ponieważ wnioskodawca w żaden sposób nie udowodnił, czy ewentualne naruszenie przepisów kodeksu wyborczego, w tym naruszenie ciszy wyborczej, miało wpływ na wynik wyborów.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że w dniach 27, 28 i 30 listopada 2018 r. zapadły postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie o pozostawieniu bez dalszego biegu trzech innych protestów wyborczych. Chodzi o sprawy o sygn. akt.: I Ns 332/18 (protest Tomasza P. przeciwko  ważności wyborów w czterech stałych okręgach wyborczych dla miasta na prawach powiatu Olsztyn), I Ns 333/18 (protest Agnieszki N. przeciwko ważności wyboru Stanisława Grzegorza Trzaskowskiego na radnego Powiatu Olsztyńskiego) oraz I Ns 341/18 (protest Norberta K. przeciwko ważności wyboru Andrzeja Chojnowskiego na radnego Gminy Purda).

Informuję również, że na dzień 5 grudnia 2018 r. zostały wyznaczone terminy w pięciu sprawach z protestów wyborczych: I Ns 329/18 na godz. 10 (dot. ważności wyborów do Rady Miejskiej w Korszach), I Ns 338/18 na godz. 12 (dot. ważności wyborów do Rady Powiatu w Mrągowie), I Ns 339/18 na godz. 10 (dot. ważności wyborów do Rady Miejskiej w Mrągowie), I Ns 344/18 na godz. 8.45 (dot. ważności wyborów do Rady Gminy Stawiguda) i I Ns 348/18 na godz. 12 (dot. ważności wyborów na burmistrza Korsz oraz do Rady Miejskiej w Korszach).

Na dzień 7 grudnia 2018 r. zostały wyznaczone terminy w kolejnych pięciu sprawach z protestów wyborczych: I Ns 323/18 na godz. 10.30 (dot. ważności wyborów do Rady Miejskiej Ruciane – Nida), I Ns 324/18 na godz. 8.30 (dot. ważności wyborów wójta Gminy Purda), I Ns 330/18 na godz. 11.30 (dot. ważności wyborów do Rady Gminy Rozogi), I Ns 340/18 na godz. 11.30 (dot. ważności wyborów do Rady Gminy  Ruciane-Nida), I Ns 351/18 na godz. 10 (dot. ważności wyborów do Rady Powiatu  Lidzbarskiego).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 4 grudnia 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.