Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd uwzględnił protesty wyborcze w sprawie wyborów do Rady Miejskiej w Korszach
Sąd uwzględnił protesty wyborcze w sprawie wyborów do Rady Miejskiej w Korszach PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 5 grudnia 2018 r. uwzględnił protesty wyborcze dotyczące ważności wyborów do Rady Miejskiej w Korszach w okręgach wyborczych nr 14 i 15.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 5 grudnia 2018 r. zajął się sprawą o sygn. akt I Ns 329/18, w której połączono do wspólnego rozpatrzenia dwa protesty wyborcze złożone po wyborach samorządowych 2018.

Pierwszy protest złożyła Irena S., która wniosła o stwierdzenie nieważności wyborów do Rady Miejskiej w Korszach w okręgu nr 15. Skarżąca wskazała, że w trakcie wyborów w dniu 21 października 2018 r. do Rady Miejskiej w Korszach w okręgach nr 14 i 15  doszło do nieprawidłowości, które w jej ocenie miały wpływ na wynik wyborów. Dla wyborców z trzech miejscowości w gminie Korsze w okręgu nr 15 (Kamień, Wągniki i Marłuty) Komisja Obwodowa wydała nieprawidłowe karty do głosowania. Wyborcy tych miejscowości zamiast ze swojego okręgu nr 15 dostali karty kandydatów do Rady Miejskiej w Korszach z okręgu wyborczego nr 14. Wnioskodawczyni ponadto wskazała, że już w dniu 21 października 2018 r. otrzymała informację, że na 77 uprawnionych z wyżej wymienionych trzech miejscowości, błędnie oddano 31 głosów. Taka ilość błędnie oddanych głosów przekracza różnicę między wynikiem uzyskanym przez wnioskodawczynię, a osobą, która wygrała wybory i gdyby nie doszło do takiego błędu miałaby ona szansę otrzymać większą ilość głosów, co wpłynęłoby znacząco na wynik głosowania.

Drugi protest złożyła Renata B., która również domagała się stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Miejskiej w Korszach, ale w dwóch okręgach wyborczych – nr 14 i 15. Skarżąca, podobnie jak Irena S. wskazała, że  dla wyborców z trzech miejscowości w gminie Korsze w okręgu nr 15 (Kamień, Wągniki i Marłuty) Komisja Obwodowa wydała nieprawidłowe karty do głosowania. Wyborcy tych miejscowości zamiast ze swojego okręgu nr 15 dostali karty kandydatów do Rady Miasta Korsze z okręgu wyborczego nr 14. Zdaniem wnioskodawczyni zaistniała sytuacja znacząco wpłynęła na wynik wyborów w obu okręgach. Dodatkowo pomimo zaistniałej pomyłki z błędnym wydaniem kart, w okręgu nr 14, z którego startowała skarżąca jako kandydatka do Rady Miejskiej wystąpiła różnica w liczbie kart wyjętych z urny a otrzymanych  przez Obwodową Komisję w liczbie 2, a o tyle głosów Renata Błażewicz przegrała wybory.

Sąd Okręgowy w Olsztynie po rozpoznaniu powyższej sprawy w dniu 5 grudnia 2018 r. uznał, że protesty Ireny S. i Renaty B. zasługują na uwzględnienie. Tym samym Sąd stwierdził nieważność wyborów do Rady Miejskiej w Korszach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. w okręgach wyborczych nr 14 i 15 w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Sątocznie z powodu nieprawidłowości w spisach wyborczych. Sąd jednocześnie postanowił wygasić mandaty dwojga radnych (Justyny Kurchan i Andrzeja Wankiewicza) i nakazać przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miejskiej w tych okręgach.

Sąd Okręgowy podając ustne motywy takiego rozstrzygnięcia podkreślił, że niewłaściwe sporządzenie spisów wyborczych (przypisanie niektórych miejscowości innym okręgom wyborczym) było kluczową nieprawidłowością, do której doszło na etapie głosowania. Konsekwencji tych niedopatrzeń nie mogą ponosić ani wyborcy, ani osoby kandydujące w wyborach.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił protest wyborczy Tadeusza B. dotyczący ważności wyborów do Rady Gminy Stawiguda w Okręgu Wyborczym nr 1 (sprawa o sygn. akt I Ns 344/18).

Postanowienia w obu wyżej wymienionych sprawach nie są prawomocne i służy na nie zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Z kolei sprawa o sygn. akt I Ns 338/18 (dot. ważności wyborów do Rady Powiatu w Mrągowie w Okręgu Wyborczym nr 4) została odroczona do dnia 14 grudnia 2018 r. na godz. 12 (sala 331).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 5 grudnia 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.