Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wyrok w sprawie kobiety oskarżonej o pozbawienie życia swojego dziecka
Wyrok w sprawie kobiety oskarżonej o pozbawienie życia swojego dziecka PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 12 grudnia 2018 r. umorzył postępowanie karne wobec Renaty G. oskarżonej o pozbawienie życia swojego półtoramiesięcznego syna. Sąd uznał, że oskarżona w chwili popełnienia zarzucanego jej czynu była niepoczytalna.

Renata G. została oskarżona o to, że w dniu 10 lutego 2017 r. w mieszkaniu w Olsztynie pozbawiła życia półtoramiesięcznego syna (tj. o czyn z art. 148 §1 kk). Według ustaleń prokuratury kobieta miała kilkukrotnie uderzyć głową i ciałem dziecka o twarde podłoże. Chłopiec w wyniku tych uderzeń doznał poważnych obrażeń głowy. Zmarł jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych w szpitalu.

Proces Renaty G. rozpoczął się w dniu 28 grudnia 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Rozprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Sąd Okręgowy uznał, że jawność rozprawy mogłaby naruszyć ważny interes prywatny osoby pokrzywdzonej w tej sprawie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 12 grudnia 2018 r. umorzył postępowanie karne wobec Renaty G. z uwagi na niepoczytalność oskarżonej w czasie popełnienia zarzucanego jej czynu (na podstawie art. 17 §1 pkt 2 kpk w zw. z art. 31 §1 kk w zw. z art. 414 §1 kpk).

Sąd uznał, że oskarżona Renata G. w czasie popełnienia zarzucanego czynu, z powodu istotnych zakłóceń czynności psychicznych, nie mogła rozpoznać znaczenia tego czynu i pokierować swoim postępowaniem. W rezultacie oskarżonej nie można było przypisać odpowiedzialności karnej i dlatego postępowanie wobec niej należało umorzyć. 

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 13 grudnia 2018 r. 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.