Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Zawiadomienie dot. naboru na praktykę absolwencką - II etap
Zawiadomienie dot. naboru na praktykę absolwencką - II etap PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 14 grudnia 2018 r.  

 K-1461-26/18   

Z a w i a d o m i e n i e

dot. naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

 

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2018 r. dotyczącym naboru na odpłatną praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zawiadamiamy, że komisja powołana do przeprowadzenia naboru, po przeprowadzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r. selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych ustaliła, że do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani zostali następujący kandydaci (w kolejności alfabetycznej):

  1. Chmielewska Julita
  2. Król Patrycja
  3. Łożyńska Paula
  4. Orzechowski Paweł
  5. Smoleń Milena
  6. Trynks Angelika

Jednocześnie zawiadamiamy, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 18 grudnia 2018 r., o godz. 9.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, przy ul. Dąbrowszczaków 44 A, w sali nr 505.

 

Kandydaci będą przystępować do rozmowy kwalifikacyjnej w kolejności alfabetycznej, po okazaniu dokumentu tożsamości.

                                                                                                                                             Komisja


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.